ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - 23-24.07.2018 SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – GENIALNY MÓWCA 16-17 lipca zapoznaj się z ofertą LIFE & BUSINESS COACHING! Trening Asertywności 13 sierpnia Sprzedaj Siebie - PERSONAL BRANDING 13-14.08.2018 TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU - perswazja i manipulacja 06-07.08.2018
 

Szkolenie

MISTRZ SPRZEDAŻY

CZAS: 2 (dni)

CENA: 1950 zł/netto

TERMIN(y):

 • 22-23.10.2018
 • 22-23.11.2018
 • 17-18.12.2018

MISTRZ SPRZEDAŻY

Na szkoleniu MISTRZ SPRZEDAŻY poznasz najbardziej skuteczne i sprawdzone techniki sprzedaży oparte na rozwiązywaniu problemów twojego klienta, odpowiadaniu na jego realne potrzeby, czyli takie, jakie rzeczywiście ma, a nie takie, jakie wydaje Ci się, że powinien mieć. Poznasz sztukę perswazyjnej komunikacji, by nawiązać jeszcze lepszy kontakt ze swoim potencjalnym klientem. Nauczysz się, w jaki sposób szukać swojego idealnego odbiorcę.

Doprowadź do doskonałości każdą akcję sprzedażową. Dowiedz się, jak wzbudzać zaufanie Klientów i działać tak, by zwyciężać. Zdobądź najbardziej pożądane cechy Lidera Sprzedaży. Naucz się, jak w błyskawiczny sposób rozpoznawać typy osobowości swoich Klientów, by móc jeszcze lepiej wpływać na ich proces decyzyjny. Stań się prawdziwym LWEM SPRZEDAŻY i bądź nie do zatrzymania!

Miejsce Szkolenia: Warszawa, Central Tower

Sprzedajemy i negocjujemy każdego dnia - rób to właściwie i skutecznie, by osiągać więcej w biznesie. 

Cel szkolenia

 • Dostarczenie narzędzi i umiejętności niezbędnych każdemu sprzedawcy.
 • Zapoznanie ze skutecznymi technikami sprzedaży opartymi na komunikacji perswazyjnej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą realnych potrzeb Klienta.
 • Rozwój werbalnych i niewerbalnych technik perswazji niezbędnych w procesie sprzedaży.
 • Rozwój umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości Klienta.
 • Zdobycie umiejętności postępowania z Klientem w sytuacjach w trudnych i konfliktowych.
 • Rozwój sztuki tworzenia pozytywnych relacji z Klientami i budowania klimatu współpracy i zaufania.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu sprzedaży.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży firmy, w oparciu o skuteczne narzędzia komunikacji perswazyjnej.
 • Stworzenie trwałych pozytywnych relacji z Klientami poprzez umiejętne rozwiązywanie ich problemów i zaspakajanie potrzeb.
 • Zwiększenie osobistej skuteczności sprzedawców poprzez techniki komunikowania się w rozmowie z Klientem, które zapewnią, że Klient będzie słuchał i opowiadał o swoich potrzebach.
 • Umiejętność szybkiego rozpoznawania typu osobowościowego Klienta.
 • Zwiększenie odporności sprzedawców na manipulację i kłamstwa Klientów poprzez poznanie podstawowych taktyk stosowanych przez Klientów oraz technik presji kupującego.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej i zwiększenie motywacji do pracy wśród sprzedawców i przedstawicieli handlowych.
 • Wzmocnienie efektywnego zarządzania procesami sprzedażowymi w firmie.

 

Szkolenie prowadzi: Artur Sokołowski.
Zobacz referencje trenera!

 

Program

DZIEŃ I

WPROWADZENIE DO PROCESU SPRZEDAŻY

Etapy procesu sprzedaży
 • Sprzedaż z punktu widzenia Sprzedawcy i Klienta.
 • Powitanie i nawiązanie kontaktu z Klientem.
 • Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Klienta.
 • Propozycja rozwiązań w oparciu o rozpoznane potrzeby – używanie języka korzyści.
 • Prezentacja produktu (usługi, rozwiązania).
 • Motywowanie Klienta do podjęcia decyzji zakupowej.
 • Zamknięcie sprzedaży.
 • Sprzedaż dodatkowa i propozycja usług posprzedażowych.
 
Psychologia w procesie sprzedaży
 • Sprzedaż, jako element gry psychologicznej.
 • Style zachowań i typy osobowości Klientów.
 • Preferowane systemy reprezentacji językowej (NLP).
 • Potrzeby i problemy, jako motywatory zakupów.
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
 • Rola emocji w komunikacji z Klientem.
 • Prawa i techniki komunikacji perswazyjnej.

 

Mowa ciała w sprzedaży i negocjacjach
 • Rola komunikacji niewerbalnej w rozmowie sprzedażowej.
 • Porozumiewanie się językiem ciała Klienta.
 • Zarządzanie emocjami, budowanie zainteresowania i miłej atmosfery.
 • Wspomaganie argumentacji handlowej poprzez sferę niewerbalną.
 • Wywieranie wpływu z wykorzystaniem mowy ciała.

 

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY

ETAP I: Kontakt i budowanie właściwych relacji z Klientem

Rola i reguły autoprezentacji w procesie sprzedaży
 • Umiejętności i przygotowanie prowadzącego.
 • Wywoływanie pozytywnego pierwszego wrażenia.
 • Efekt uporczywości i świeżości.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Dbanie o emocje w kontakcie i w rozpoczęciu rozmowy.
 • Umiejętność mówienia i aktywnego słuchania.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy, z tym jak mówimy.

 

Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć?
Elementy prawidłowego powitania i nawiązywania kontaktu.
Używanie przestrzeni (proksemika) i różnych bodźców w sprzedaży.
Dopasowanie zachowania i stylu prowadzenia rozmowy do:
 • osobowości Klienta,
 • preferowanego stylu zachowania.

 

Techniki budowania właściwych relacji z Klientem:
 • Szybkie „zaprzyjaźnianie się”,
 • Kontakt wzrokowy,
 • Obdarzanie uwagą, aktywne słuchanie,
 • Odzwierciedlanie zachowań,
 • Dopasowanie się do klienta w sferze komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Zarządzanie przestrzenią kontaktu. Proksemika.

ETAP II: Analiza potrzeb i aktualnej sytuacji Klienta 

Określenie potrzeb Klienta na podstawie rozmowy.
Zbieranie informacji o Kliencie przed i w trakcie spotkania.
Identyfikacja interesów Klienta
 • Zdobywanie informacji.
 • Umiejętne określanie potrzeb Klienta.
 • Sposoby odnoszenia się do potrzeb Klienta.
 • Parafrazowanie i okazywanie zrozumienia potrzeb.
 • Ukryte potrzeby Klientów – jak je rozpoznawać?
 • Efektywne rozmowy z Klientami, którzy nie wiedzą czego chcą.

 

Sposób zadawania pytań w rozmowie o potrzebach:
 • Rodzaje pytań i techniki ich zadawania.
 • Wady i zalety pytań zamkniętych i otwartych.
 • Zmiana aktywności w rozmowie.
 • Okazywanie zainteresowania Klientowi.
 • Słuchanie a słyszenie.
 • Zwracanie uwagi na emocje i komunikaty niewerbalne.
 • Techniki Aktywnego Słuchania.

 

Identyfikacja potencjalnych obszarów problemowych oraz określanie ich znaczenia dla Klienta.
Określenie możliwości finansowych Klienta.
Generowanie poczucia dysonansu pomiędzy sytuacją obecną, a pożądaną z punktu widzenia sprzedawcy.

DZIEŃ II

ETAP III: Prezentacja oferty

Powiązanie potrzeb Klienta z językiem „korzyści”.
Dopasowanie sposobu komunikowania do języka Klienta.
Wykorzystanie silnych stron oferty w porównaniu z konkurencją.
Kolejność prezentowania poszczególnych elementów oferty.
Zapobieganie pojawianiu się oporu Klienta na poszczególnych etapach rozmowy.
Dopasowanie argumentów do stanowiska i sytuacji Klienta.
Dobór argumentów do typu Klienta - typologia stylów zachowań i osobowości wynikająca z temperamentu.
„Wciągnięcie” Klienta w interakcyjną rozmowę o ofercie.

ETAP IV: Radzenie sobie z obiekcjami Klienta

Najczęstsze przyczyny zgłaszania obiekcji przez Klientów.
Obiekcje Klientów, jako źródło informacji w procesie sprzedaży.
Kiedy obiekcje są szansą, a kiedy zagrożeniem?
Klasyfikacja obiekcji - główne grupy.
Obiekcje rzeczywiste i pozorne; testowanie obiekcji.
Cena, jako jedna z najczęstszych obiekcji.
Klient podważa ofertę – czy jesteś na to przygotowany?
Przezwyciężanie obiekcji sceptycznego Klienta.
Asertywne techniki przełamywania obiekcji.

ETAP V: Zamknięcie sprzedaży

Co oznacza „zamknięcie” sprzedaży?
Kiedy należy próbować „zamykać” sprzedaż?
Sygnały świadczące o gotowości Klienta do podjęcia decyzji o zakupie.
Schemat standardowego „zamknięcia” sprzedaży i zasady obowiązujące podczas finalizacji sprzedaży.
Techniki „zamykania” sprzedaży (od zwykłego przypomnienia po techniki manipulacji i perswazji).
Elementy zabezpieczenia sprzedaży i ćwiczenie technik zabezpieczenia sprzedaży.
Sytuacje trudne i konfliktowe w procesie sprzedaży
Komunikowanie w sytuacjach konfliktowych:
 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby tworzenia pozytywnych relacji.

 

Asertywne techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej:
 • Procedura czterech kroków.
 • Zasłona dymna.
 • Zacięta płyta.
 • Odpieranie zastrzeżeń i ataków Klientów.
 • Reagowanie na różne postawy Klientów (roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą).

Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do:
 • Handlowców
 • Telemarketerów
 • Handlowcy Call Center
 • Kierownicy grup handlowych
 • Menedżerowie ds. Kluczowych Klientów
 • Sprzedawcy
 • Kupcy
 • Każdy, kto chce doskonalić umiejętność sprzedaży, budowania relacji i pozyskiwania Klientów.

 

Szkolenie odbywa się w salach szkoleniowych BUSINESS STUDIO w centrum Warszawy w godzinach 10:00-17:00.

Szkolenia zamknięte dla firm w tym zakresie realizujemy w całej Polsce.


zapisz się na szkolenie
zobacz inne szkolenia

Najbliższe szkolenia:

 • 22-23.10.2018

  SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – GENIALNY MÓWCA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 22-23.10.2018

  MISTRZ SPRZEDAŻY

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 25-26.10.2018

  TECHNIKI MANIPULACJI I PERSWAZJI - wywieranie wpływu

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 29-30.10.2018

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Trening Menadżerski

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 05.11.2018

  RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 08-09.11.2018

  INTELIGENCJA EMOCJONALNA I AUTOMOTYWACJA W BIZNESIE

  Warszawa/ Central Tower

  więcej

 • 12-13.11.2018

  NEGOCJACJE BIZNESOWE

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 12.11.2018

  TRENING ASERTYWNOŚCI

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  TRAIN THE TRAINER - szkolenie dla trenerów

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

  Warszawa - Central Tower

  więcej

 • 16.11.2018

  PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 19.11.2018

  EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 19-20.11.2018

  SPRZEDAJ SIEBIE – PERSONAL BRANDING

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 03.12.2018

  LWICA BIZNESU

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 07.12.2018

  DYKCJA I EMISJA GŁOSU

  Central Tower, Warszawa

  więcej

 • 20-21.12.2018

  PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA     

  Warszawa, Central Tower

  więcej

Repertuar Szkoleń

 

 

Opinie o nas

Polecam każdemu, kto chce iść na porządne SZKOLENIE, aby pracować i ćwiczyć a nie na pseudo wykłady...

Mariusz z Katowic
www.inwestycjawkadry.info.pl

 • Umiejętności interpersonalne, wiedza, inspirująca postawa, łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 • Wysoki poziom kompetencji, wiedza, doświadczenie zawodowe i profesjonalne podejście do Klienta.

  

   BUSINESS STUDIO
   ul. Dworcowa 38 lok. 45
   05-500 Piaseczno k. Warszawy

 

 + 48 691 205 004

 

Napisz do nas

*
*

Współpracujemy z:

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat Cookies w Polityce Prywatności.