ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - 23-24.07.2018 SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – GENIALNY MÓWCA 16-17 lipca zapoznaj się z ofertą LIFE & BUSINESS COACHING! Trening Asertywności 13 sierpnia Sprzedaj Siebie - PERSONAL BRANDING 13-14.08.2018 TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU - perswazja i manipulacja 06-07.08.2018
 

Szkolenie

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Trening Menadżerski

CZAS: 2 (dni)

CENA: 1950 zł/netto

TERMIN(y):

 • 29-30.10.2018
 • 26-27.11.2018
 • 20-21.12.2018

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Trening Menadżerski

Umiejętne zarządzanie zespołem jest w obecnym świecie biznesu podstawowym, by nie powiedzieć priorytetowym zadaniem dla kadry kierowniczej. To właśnie dziś, w realiach galopującej ekonomii, w świecie nieustających zysków i strat, dobre i mądre kierowanie podległymi zespołami jest kluczowym sposobem na zwiększenie konkurencyjności. Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zespołem - Trening Menedżerski podniesiesz swoje rzeczywiste kompetencje przywódcze zwiększające skuteczność, po to, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Poznasz m.in. metody motywowania, delegowania i egzekwowania zadań, a także sposoby kształtowania wizerunku autorytetu.

 

Miejsce Szkolenia: Warszawa, Central Tower

 


Szkolenie trwa w godzinach 10:00 - 17:00.

Osoba prowadząca: Artur Sokołowski

Zobacz referencje trenera!

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:
 • ukształtować profil i wizerunek lidera zespołu pracowniczego,
 • zbudować autorytet przywódcy,
 • wykorzystywać mechanizmy odpowiedniego motywowania ludzi,
 • rozwinąć kompetencje zawodowe i osobiste, niezbędne w skutecznym przywództwie,
 • wzbudzać automotywację do podejmowania wyzwań przywódczych w organizacji,
 • efektywnie organizować pracę zespołu, delegować zadania, egzekwować,
 • zbudować klimat zaufania i współpracy w zespole,
 • stosować kreatywne techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • używać konkretnych narzędzi służących lepszemu komunikowaniu się, wpływaniu na ludzi, prowadzeniu ich w pożądanym kierunku,
 • pracować nad sobą i ukształtować takie postawy, cechy osobowości oraz umiejętności interpersonalne, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem.

Przyjdź koniecznie, jeśli:

 • widzisz sens rozwijania umiejętności pracowników.
 • do Twoich obowiązków należy prowadzenie podwładnych w kierunku zmian i osiagania celów.
 • wierzysz, że zarządzanie ludźmi nie polega na pouczaniu i notorycznym kontrolowaniu.
 • decydujesz się zainwestować czas i wysiłek w przygotowanie zespołu do skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • chcesz pomagać w dokonywaniu zmian ważnym dla Ciebie osobom, które proszą Cię o pomoc w trudnej sytuacji.
 • jesteś gotowy uczyć i inspirować innych przez trening i doświadczenie, bez presji, ocen i pouczeń.

 

Cele szkolenia:

 • Podniesienie rzeczywistych kompetencji przywódczych zwiększających skuteczność, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.
 • Rozpoznanie i zastosowanie właściwych środków autoprezentacyjnych i perswazyjnych.
 • Umocnienie odpowiednich i adekwatnych narzędzi komunikacyjnych podnoszących i konkretyzujących wiarygodność biznesową i osobistą.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą zdobywali i doskonalili sztukę profesjonalnej prezentacji siebie w roli lidera zespołu.
 • Nauczą się, w jaki sposób stworzyć i utrzymać autorytet wśród pracowników.
 • Na podstawie analizy prowadzonych przez uczestników prezentacji, szczegółowo omówiona zostanie rola języka ciała w interakcji pomiędzy kierownikiem a podległym zespołem.
 • Podczas intensywnego treningu uczestnicy zrozumieją, jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna w tworzeniu wizerunku lidera zespołu.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z rolą kreatywności menedżera w efektywnej pracy zespołu.
 • Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznego przekazywania i kontroli realizacji zadań oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Program:

DZIEŃ I

Kompetencje lidera
 • Lider a menadżer – na czym polega różnica?
 • Umiejętność postępowania z ludźmi – jak się tego uczyć.
 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Mój indywidualny styl zarządzania pracownikami - Twoje mocne i słabe strony jako lidera.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Zasady skutecznego działania.
 • Rola wyglądu zewnętrznego, czy ma wpływ na respekt?
 • Najczęściej popełnianie błędy – jak ich uniknąć?

 

Style przywódcze – kim jesteś
 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Poznaj swój styl kierowania
 • Wizjonerski.
 • Trenerski.
 • Afiliacyjny.
 • Demokratyczny.
 • Dyktatorski.

 

 • Czy istnieje styl idealny?
 • Zasady skutecznego działania.

 

Właściwa komunikacja jako podstawa kierowania
 • Składniki komunikacji interpersonalnej.
 • Jaki jest Twój styl komunikowania się?
 • Narzędzia skutecznej komunikacji i perswazji.
 • Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka i jej wykorzystanie.
 • Jak mówić a jak nie: język korzyści i słowa blokady.

 

Komunikacja w relacjach przełożony - podwładny
 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Określenie jasnych reguł komunikacyjnych.
 • Przepływ informacji w firmie.
 • Kontakt z zespołem – jak go stworzyć i utrzymać?
 • Udzielanie informacji zwrotnej - zasady krytyki konstruktywnej, udzielania pochwał i nagan.
 • Egzekwowanie poleceń i zadań.
 • Wewnętrzne wzmacnianie lub zaprzeczanie informacji.
 • Rozprzestrzenianie idei poprzez system płacowy, nagrody i premie.

Przygotowanie pracy w zespołem
 • Co wiesz o swoich pracownikach – kim są i jakie mają oczekiwania?
 • Identyfikacja możliwości pracowników.
 • Metody badania kompetencji.
 • Zdefiniuj sposób pracy z zespołem i sposób funkcjonowania zespołu w organizacji.
 • Jak rozpoznać obszary wymagające poprawy?
 • Automotywacja -  podstawowa umiejętność menedżerska.

 

Prowadzenie ludzi
 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Autorytet lidera – jak inspirować ludzi.
 • Skuteczność szefa.
 • Sprawne wykorzystanie czasu.
 • Delegowanie obowiązków.
 • Wyzwalanie energii.
 • Wzbudzanie entuzjazmu i zaszczepianie pewności siebie wśród członków zespołu.
 • Dawanie wsparcia i oddziaływanie własnym, pozytywnym przykładem.

DZIEŃ II

Efektywne zarządzanie - współpraca w osiąganiu celu
 • Kreatywność - czyli jak pobudzić pracowników do efektywnej pracy. Bądź przykładem.
 • Jak wyzwalać inicjatywę i odpowiedzialność w zespole.
 • Zaangażowanie w relacji z innymi: ludzie – pasja – praca (efekt facylitacji społecznej).
 • Planowanie i organizowanie pracy w zespole (cele i zadania zespołu).
 • Warunki skutecznego delegowania zadań.
 • Egzekwowanie i rozliczanie z wykonanych zadań.
 • Rola przedstawienia celów w osiąganiu sukcesu firmy.
 • Analiza kluczowych motywatorów dla zespołu.

 

Filozofia sukcesu zespołu
 • Motywowanie pracowników - możliwości motywacji pozafinansowej.
 • Lider jako bodziec lub przeszkoda.
 • Próba stworzenia (przez cały zespół) modelu percepcji sukcesu i mistrzostwa.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Poznanie istoty stresu.
 • Napięcie emocjonalne a efektywność działania (ćwiczenie).
 • Syndrom wypalenia zawodowego.
 • Trening relaksacyjny.

 

Komunikowanie zmian - wytyczne dla menedżera
 • Analiza potrzeb komunikowania zmian. Elementy, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem wdrażania zmian.
 • Informowanie o celach zmian – praktyczne zasady.
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu.
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji z zespołem w procesie zmian.
 • Syndrom grupowego myślenia i sposoby jego unikania.
 • Bariery współpracy i radzenie sobie z nimi w czasie komunikowania i wdrażania zmian

 

Lider w obliczu trudnych sytuacji
 • Rola menedżera w konflikcie – przyjmowanie postawy adekwatnej do sytuacji.
 • Sposoby komunikowania rodzące konflikty i nieporozumienia.
 • Słowa i zwroty „tłamsicieli pomysłów”.
 • Dyskusje i spory wśród pracowników, czyli zarządzanie sytuacją kryzysową.
 • Techniki przełamywania oporu – czyli jak poradzić sobie z trudnym pracownikiem.
 • Pytania, na które nie znamy odpowiedzi - jak nie stracić autorytetu wśród członków zespołu.
 • Jak wykorzystać stres podczas pracy?
 • Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej grupy.
 • Sposoby radzenia sobie z presją i manipulacją pracowników w sytuacji konfliktu.

 

Ćwiczenie w grupach: symulacja obrony puentowanych racji – omawianie i weryfikacja błędów.

 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w zespole w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby tworzenia pozytywnych relacji.
 • Wykorzystanie technik perswazji do budowania pozytywnych relacji i ukierunkowania zespołu na wspólny cel.
 • Wzmacnianie wiarygodności prawdziwych przekazów.

 

Samodoskonalenie menedżerów
 • Sposoby budowania poczucia własnej wartości.
 • Kierowanie własnym rozwojem i planowanie kariery.
 • Zbieranie informacji zwrotnych od zespołu oraz z organizacji i otoczenia biznesowego.

 

Omówienie zrealizowanego projektu szkoleniowego.
Rozdanie certyfikatów.

Grupa docelowa:

Szkolenie polecamy:
 • Kierownikom działów/ departamentów
 • Kierownikom grup sprzedażowych.
 • Kierownikom placówek handlowych
 • Właścicielom firm.
 • Wszystkim osobom zarządzającym zespołami i grupami.
 • Każdemu, kto chce doskonalić umiejętność zarządzania zespołem

zapisz się na szkolenie
zobacz inne szkolenia

Najbliższe szkolenia:

 • 22-23.10.2018

  MISTRZ SPRZEDAŻY

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 22-23.10.2018

  SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – GENIALNY MÓWCA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 25-26.10.2018

  TECHNIKI MANIPULACJI I PERSWAZJI - wywieranie wpływu

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 29-30.10.2018

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Trening Menadżerski

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 05.11.2018

  RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 08-09.11.2018

  INTELIGENCJA EMOCJONALNA I AUTOMOTYWACJA W BIZNESIE

  Warszawa/ Central Tower

  więcej

 • 12.11.2018

  TRENING ASERTYWNOŚCI

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 12-13.11.2018

  NEGOCJACJE BIZNESOWE

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  TRAIN THE TRAINER - szkolenie dla trenerów

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 15-16.11.2018

  ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

  Warszawa - Central Tower

  więcej

 • 16.11.2018

  PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 19-20.11.2018

  SPRZEDAJ SIEBIE – PERSONAL BRANDING

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 19.11.2018

  EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 03.12.2018

  LWICA BIZNESU

  Warszawa, Central Tower

  więcej

 • 07.12.2018

  DYKCJA I EMISJA GŁOSU

  Central Tower, Warszawa

  więcej

 • 20-21.12.2018

  PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA     

  Warszawa, Central Tower

  więcej

Repertuar Szkoleń

 

 

Opinie o nas

Polecam każdemu, kto chce iść na porządne SZKOLENIE, aby pracować i ćwiczyć a nie na pseudo wykłady...

Mariusz z Katowic
www.inwestycjawkadry.info.pl

 • Umiejętności interpersonalne, wiedza, inspirująca postawa, łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 • Wysoki poziom kompetencji, wiedza, doświadczenie zawodowe i profesjonalne podejście do Klienta.

  

   BUSINESS STUDIO
   ul. Dworcowa 38 lok. 45
   05-500 Piaseczno k. Warszawy

 

 + 48 691 205 004

 

Napisz do nas

*
*

Współpracujemy z:

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat Cookies w Polityce Prywatności.