COACHING


SKORZYSTAJ Z COACHINGU I SPODZIEWAJ SIĘ REZULTATÓW

„Jeśli dasz komuś rybę to nakarmisz go na jeden dzień, a jeśli nauczysz łowić ryby to nakarmisz go na całe życie”.

Od blisko 20 lat wspieramy ludzi w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w biznesie oraz życiu osobistym poprzez coaching czy mentoring, nasze osiągnięcia w tym zakresie są udokumentowane i poparte licznymi rekomendacjami.

Kadra coachów BUSINESS STUDIO charakteryzuje się tym, że osiągnęła znakomite wyniki w swoim życiu, nieustannie angażuje się w swój rozwój, posiada za sobą setki godzin sesji coachingowych. W naszej drużynie zostają tylko najbardziej skuteczni trenerzy i coachowie, którzy są wyselekcjonowani po rygorystycznym i wymagającym procesie wewnętrznego szkolenia. Jest to jeden z wielu czynników, który odróżnia nasz program coachingowy od innych na rynku.

Pracujemy z klientem korporacyjnym oraz indywidualnym, a także z prywatnymi przedsiębiorcami, osobami publicznymi, ludźmi ze świata sportu czy showbiznesu.

Czy Twój coach musi posiadać sukcesy w dziedzinie, którą Ty się zajmujesz i w obrębie celu, który chcesz osiągnąć? Nie musi. Life Coach Sereny Williams nigdy nie grał w tenisa tak dobrze, jak ona. Ale za to posiada umiejętność pracy z drugim człowiekiem, prowadząc do spełnienia i osiągnięcia życiowej harmonii na wielu płaszczyznach. Stymuluje do myślenia, prowokuje do zmiany, zadaje trudne pytania.
"Coach to osoba, która powie Ci to, czego nie chcesz usłyszeć, pokaże Ci to, czego nie chcesz zobaczyć, abyś stał się tym, kim zawsze chciałeś być".

Czym jest coaching?

Coaching uznawany jest za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju - zarówno osób, jak i organizacji. Z powodzeniem stosujemy go wśród kadry zarządzającej oraz menadżerskiej.

Coaching to towarzyszenie klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji, ustalaniu kierunku działania oraz inspirowanie do zmian. Polega na odblokowywaniu potencjału osoby, w celu maksymalizacji jej dokonań.

Najczęściej klienci zwracają się do nas wtedy, gdy:

 • otwierają własny biznes;
 • stoją przed nowymi wyzwaniami, szerszym zakresem odpowiedzialności;
 • chcą skuteczniej osiągać cele zawodowe i prywatne;
 • chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i sprzedażowe; 
 • chcą zwiększyć pewność siebie i poczucie własnej wartości – odkryć talenty, mocne strony, uwolnić swój potencjał, budować zdrowe relacje międzyludzkie;
 • potrzebują wsparcia w kierowaniu zespołem i budowaniu autorytetu;
 • chcą przygotować się do wystąpień publicznych i prezentacji;
 • potrzebują wypracować standardy działań dla swojego zespołu.

Jakie korzyści przynosi organizacji inwestowanie w coaching?:

 • wzrost wydajność firmy jako całości;
 • wsparcie w tworzeniu wizji rozwoju i poszukiwaniu nowych rozwiązań biznesowych;
 • budowanie efektywnych zespołów zadaniowych;
 • zwiększenie aktywności oraz skuteczności zawodowej pracowników;
 • podnoszenie poziomu odpowiedzialności, decyzyjności, inicjatywy, kreatywności;
 • postawa i zachowania skoncentrowane na osiąganiu sukcesów;
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespołach;
 • wzrost motywacji wewnętrznej pracowników;
 • wsparcie kluczowych pracowników np. w schemacie: szkolenie - follow-up - coaching.

Jeśli pragniesz osiągnąć najwyższą wydajność i osiągnąć trwałe rezultaty, coaching jest dla Ciebie!

Co o coachingu mówią pracownicy organizacji?:

- coaching pomaga w pokonywaniu wewnętrznych ograniczeń i przełamywaniu barier;
- doskonali umiejętność stawiania sobie i osiągania ambitnych, realistycznych celów;
- zwiększa poczucie odpowiedzialności, sprawczości i wpływu;
- coaching krystalizuje umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy;
- coaching pomaga efektywnie zarządzać sobą w czasie, ustalać priorytety i skupić się na najważniejszych rzeczach;
- wspiera umiejętność bezpośredniej komunikacji w miejscu pracy oraz budowanie relacji opartych na konstruktywnej współpracy i zaufaniu;
- coaching pomaga określać życiowe wartości i podejmować decyzje w oparciu o ich hierarchię.

Korzyści dla klienta coachingu (coachee):

 • dostosowanie tempa wprowadzania zmian do swoich możliwości;
 • skoncentrowanie się na osiągnięciu celów WAŻNYCH dla klienta, zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym;
 • rozwój pożądanych kompetencji i umiejętności;
 • wytyczanie ścieżki rozwoju zawodowego;
 • wzrost produktywności poprzez efektywność działania;
 • zwiększenie wewnętrznej motywacji i pewności siebie poprzez wzrost samoświadomości;
 • wyeliminowanie niepożądanych wzorców myślenia, lęków, obaw i stanów emocjonalnych;
 • efektywne podejmowanie decyzji zawodowych i prywatnych;
 • udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi;
 • poprawa relacji z przełożonymi i podwładnymi;
 • podniesienie jakości wystąpień publicznych.

Za co kadra zarządzająca ceni proces coachingowy?:

- spojrzenie na organizację z różnych perspektyw;
- możliwość pełnej koncentracji na celach strategicznych;
- coaching rozwija kompetencję zarządzania zmianą;
- wspiera kulturę organizacji uczącej się, także w oparciu o politykę rozwoju talentów;
- zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, mimo licznych zadań i działania pod silną presją.

Rodzaje coachingu w BUSINESS STUDIO:

 • Coaching członków zarządów (Executive coaching) – Jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju oraz tworzenia strategii przedsiębiorstw. Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Ma zastosowanie w sytuacji wprowadzania zmian, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania  planów, realizacji zadań.
 • Leadership coaching – koncentruje się na pracy z kierownikami i kadrą zarządzającą w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym. Ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych, między innymi wzmacnianie umiejętności budowania relacji, budowania autorytetu, rozwijanie umiejętności motywowania, budowania zespołów, wykrywania talentów.
 • Coaching zespołu (team coaching) - jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach  i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu. Jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości, rozwiązaniu konfliktu, realizacji konkretnego projektu, etc.
 • Coaching zawodowy  – dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji bieżących zadań i w kontekście szczególnych wyzwań zawodowych oraz nauki potrzebnych umiejętności. Pomaga uzyskać przekonania i postawy niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej. Dotyczy różnych grup zawodowych, niekoniecznie związanych z działalnością w biznesie.
 • Coaching życiowy (life coaching) –  dotyczy osobistej sfery życia klienta - celów, postaw i zachowań, nad którymi klient chce pracować. Proces ten nakierowany jest na uwalnianie potencjału osobistego. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć własnej koncepcji na życie, osobistych relacji z bliskimi, zdrowia, kreatywności, wolności finansowej, podejmowania kluczowych decyzji życiowych, godzenia różnych ról.
 • Coaching kariery (career coaching) – jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Coaching umiejętności (skills coaching) – koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.). Jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować wydajnie. Często praca coacha polega na obserwacja klienta w miejscu jego pracy.

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje biznesowe?

Zamów sesję, podczas której wspólnie popracujemy nad wybranym przez Ciebie obszarem.

Ile trwa sesja i od czego zależy cena?

 • Aby skorzystać z sesji coachingowej przejdź do zakładki "Sklep", dodaj usługę do koszyka i opłać, a my skontaktujemy się z Tobą, by ustalić dogodny termin spotkania.
 • Czas trwania sesji coachingowej to 60-90 minut
 • Cena za  przeprowadzenie procesu coachingowego w Twojej firmie ustalana jest indywidualnie.
 • Bierzemy pod uwagę rodzaj coachingu, liczbę sesji, stopień szczegółowości raportów.

Gdzie odbywają się sesje?

Sesje odbywają się w Warszawie oraz telefonicznie lub poprzez Skype. Inna lokalizacja do uzgodnienia.

To nie brak zasobów powstrzymuje cię przed działaniem - to brak zaradności. Zacznij odkrywać dostępne narzędzia i strategie przejmując odpowiedzialność za swoje decyzje, dzięki czemu uzyskasz trwałe wyniki w dziedzinie życia, która ma dla Ciebie największe znaczenie - rozwój osobisty, biznes, zdrowie, finanse, relacje. Poczuj satysfakcję, jaka płynie z poczucia sprawczości, odpowiedzialności i podejmowania słusznych decyzji.

Większość z nas wie, co robić, ale nie podejmuje działań, które należy wykonać. To, co cię powstrzymuje, to strach przed porażką. Można się bać, ale nie można pozwolić, aby strach cię powstrzymał. Nadszedł czas, abyś wykazał się odwagą, a odwaga to działanie pomimo strachu. Nasz zespół nauczy Cię, jak zaplanować precyzyjne działania w momentach niepewności. Zacznij żyć niezwykłym życiem na które zasługujesz!

 • Uzyskaj absolutną jasność co do najlepszych celów w nadchodzącym roku.
 • Powstrzymaj ograniczające Cię przekonania.
 • Opracuj plan działania, aby osiągnąć swoje konkretne wyniki.

Nie musisz zadowolić się życiem, w którym żyjesz - osiągnij szczytową wydajność i zacznij osiągać trwałe rezultaty już dziś. Twój umysł jest kluczem do Twojego sukcesu. Nawet świetna strategia nie odniesie sukcesu bez odpowiedniego sposobu jej wdrożenia. Większość ludzi jest powstrzymywanych przez własne ograniczające przekonania, nasi coachowie są ekspertami w tym, aby pomóc ci zidentyfikować i przełamać te wzorce.

cytaty za www.icf.org.pl


Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz aby się z nami skontaktować.