Mistrz Sprzedaży
 

1 950,00  netto

Na szkoleniu MISTRZ SPRZEDAŻY poznasz najbardziej skuteczne i sprawdzone techniki sprzedaży oparte na rozwiązywaniu problemów twojego klienta, odpowiadaniu na jego realne potrzeby, czyli takie, jakie rzeczywiście ma, a nie takie, jakie wydaje Ci się, że powinien mieć. Poznasz sztukę perswazyjnej komunikacji, by nawiązać jeszcze lepszy kontakt ze swoim potencjalnym klientem. Nauczysz się, w jaki sposób szukać swojego idealnego odbiorcę.

Opis

Sprzedajesz i negocjujesz każdego dnia – rób to właściwie i skutecznie, by osiągać więcej w biznesie.

Doprowadź do doskonałości każdą akcję sprzedażową. Dowiedz się, jak wzbudzać zaufanie Klientów i działać tak, by zwyciężać. Zdobądź najbardziej pożądane cechy Lidera Sprzedaży. Naucz się, jak w błyskawiczny sposób rozpoznawać typy osobowości swoich Klientów, by móc jeszcze lepiej wpływać na ich proces decyzyjny. Stań się prawdziwym LWEM SPRZEDAŻY i bądź nie do zatrzymania!

Celem szkolenia jest:

 • Dostarczenie narzędzi i umiejętności niezbędnych każdemu sprzedawcy.
 • Zapoznanie ze skutecznymi technikami sprzedaży opartymi na komunikacji perswazyjnej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą realnych potrzeb Klienta.
 • Rozwój werbalnych i niewerbalnych technik perswazji niezbędnych w procesie sprzedaży.
 • Rozwój umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości Klienta.
 • Zdobycie umiejętności postępowania z Klientem w sytuacjach w trudnych i konfliktowych.
 • Rozwój sztuki budowania pozytywnych relacji z Klientami oraz budowania klimatu współpracy i zaufania.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu sprzedaży.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży firmy, w oparciu o skuteczne narzędzia komunikacji perswazyjnej.
 • Stworzenie trwałych pozytywnych relacji z Klientami poprzez umiejętne rozwiązywanie ich problemów i zaspakajanie potrzeb.
 • Zwiększenie Twojej osobistej skuteczności poprzez techniki komunikowania się w rozmowie z Klientem, które zapewnią, że Klient będzie Cię słuchał i opowiadał o swoich potrzebach.
 • Umiejętność szybkiego rozpoznawania typu osobowości Klienta.
 • Zwiększenie Twojej odporności na manipulację i kłamstwa Klientów poprzez poznanie podstawowych taktyk stosowanych przez Klientów oraz technik presji kupującego.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej i zwiększenie Twojej motywacji do pracy.
 • Wzmocnienie efektywnego zarządzania procesami sprzedażowymi w firmie.

Wybrane opinie uczestników o szkoleniach Artura Sokołowskiego:

 

„ W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

 

„Udział w prowadzonym szkoleniu przez Pana Artura Sokołowskiego uznajemy za jedną z najlepszych inwestycji w rozwój kompetencji interpersonalnych. Dostęp do ekskluzywnej wiedzy, perfekcyjne przygotowanie do prowadzenia warsztatu, zestawy adekwatnych ćwiczeń, wyjątkowe predyspozycje artystyczne i intelektualne, unikalne metody inspirowania i pobudzania aktywności uczestników warsztatu. Arturze dziękuję!”

Tomasz Kuźmiński Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami, Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

„Pan Artur Sokołowski – ponadprzeciętnie utalentowany Trener Biznesu i Coach. Człowiek ogarnięty autentyczną i głęboką pasją dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Potrafi w atrakcyjny sposób zmotywować nawet najbardziej opornych słuchaczy. Artur Sokołowski jest człowiekiem o niezwykle pozytywnej energii, który podczas swojej pracy na sali szkoleniowej udowadnia, jak bardzo kocha to co robi i jak wielką satysfakcję i dumę czuje, gdy uczestnicy jego szkoleń zaczynają przekraczać własne granice, by dążyć do zmian na lepsze i potem wdrażać je w życie. Proponuje praktyczne i skuteczne rozwiązania. Artur Sokołowski jest wymagającym i twardym trenerem, który dając z siebie 200% od innych oczekuje 120% mocy, jednak nic co dzieje się na sali szkoleniowej nie dzieje się bez przyczyny – nawet, gdy ćwiczenie, które należy wykonać wykracza poza strefę komfortu uczestnika, czujemy niemoc, czasami pojawiają się łzy – ale ostatecznie owe działania przynoszą zamierzone rezultaty i progres, a wówczas są to jedynie łzy szczęścia.”

Krzysztof Ślęzak, Dyrektor Oddziału, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu.

 

Program merytoryczny:

 

WPROWADZENIE DO PROCESU SPRZEDAŻY

Etapy procesu sprzedaży:

 • Sprzedaż z punktu widzenia Sprzedawcy i Klienta.
 • Powitanie i nawiązanie kontaktu z Klientem.
 • Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Klienta.
 • Propozycja rozwiązań w oparciu o rozpoznane potrzeby – używanie języka korzyści.
 • Prezentacja produktu (usługi, rozwiązania).
 • Motywowanie Klienta do podjęcia decyzji zakupowej.
 • Zamknięcie sprzedaży.
 • Sprzedaż dodatkowa i propozycja usług posprzedażowych.

Psychologia w procesie sprzedaży:

 • Sprzedaż, jako element gry psychologicznej.
 • Style zachowań i typy osobowości Klientów.
 • Preferowane systemy reprezentacji językowej (NLP).
 • Potrzeby i problemy, jako motywatory zakupów.
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
 • Rola emocji w komunikacji z Klientem.
 • Prawa i techniki komunikacji perswazyjnej.

Mowa ciała w sprzedaży i negocjacjach:

 • Rola komunikacji niewerbalnej w rozmowie sprzedażowej.
 • Porozumiewanie się językiem ciała Klienta.
 • Zarządzanie emocjami, budowanie zainteresowania i miłej atmosfery.
 • Wspomaganie argumentacji handlowej poprzez sferę niewerbalną.
 • Wywieranie wpływu z wykorzystaniem mowy ciała.

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY

ETAP I: Kontakt i budowanie długofalowych relacji z Klientem

Rola i reguły autoprezentacji w procesie sprzedaży:

 • Umiejętności i przygotowanie prowadzącego.
 • Wywoływanie pozytywnego pierwszego wrażenia.
 • Efekt uporczywości i świeżości.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Dbanie o emocje w kontakcie i w rozpoczęciu rozmowy.
 • Umiejętność mówienia i aktywnego słuchania.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy, z tym jak mówimy.

Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć?

Elementy prawidłowego powitania i nawiązywania kontaktu – ćwiczenia.

Używanie przestrzeni (proksemika) i różnych bodźców w sprzedaży – ćwiczenia.

Dopasowanie zachowania i stylu prowadzenia rozmowy do:

 • Osobowości Klienta.
 • Preferowanego stylu zachowania.

Techniki budowania właściwych relacji z Klientem:

 • Szybkie „zaprzyjaźnianie się”.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Obdarzanie uwagą, aktywne słuchanie.
 • Odzwierciedlanie zachowań.
 • Dopasowanie się do klienta w sferze komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Zarządzanie przestrzenią kontaktu. Proksemika.

ETAP II: Analiza potrzeb i aktualnej sytuacji Klienta

Określenie potrzeb Klienta na podstawie rozmowy – ćwiczenia.

Zbieranie informacji o Kliencie przed i w trakcie spotkania – ćwiczenia.

Identyfikacja interesów Klienta

 • Zdobywanie informacji.
 • Umiejętne określanie potrzeb Klienta.
 • Sposoby odnoszenia się do potrzeb Klienta.
 • Parafrazowanie i okazywanie zrozumienia potrzeb.
 • Ukryte potrzeby Klientów – jak je rozpoznawać?
 • Efektywne rozmowy z Klientami, którzy nie wiedzą czego chcą.

Sposób zadawania pytań w rozmowie o potrzebach:

 • Rodzaje pytań i techniki ich zadawania.
 • Wady i zalety pytań zamkniętych i otwartych.
 • Zmiana aktywności w rozmowie.
 • Okazywanie zainteresowania Klientowi.
 • Słuchanie a słyszenie.
 • Zwracanie uwagi na emocje i komunikaty niewerbalne.
 • Techniki Aktywnego Słuchania.

Identyfikacja potencjalnych obszarów problemowych oraz określanie ich znaczenia dla Klienta – ćwiczenia.

Określenie możliwości finansowych Klienta – ćwiczenie rozmowy.

Generowanie poczucia dysonansu pomiędzy sytuacją obecną, a pożądaną z punktu widzenia sprzedawcy –  ćwiczenia.

ETAP III: Prezentacja oferty

Prezentacja krok po kroku:

 • Powiązanie potrzeb Klienta z językiem „korzyści”.
 • Dopasowanie sposobu komunikowania do języka Klienta.
 • Wykorzystanie silnych stron oferty w porównaniu z konkurencją.
 • Kolejność prezentowania poszczególnych elementów oferty.
 • Zapobieganie pojawianiu się oporu Klienta na poszczególnych etapach rozmowy.
 • Dopasowanie argumentów do stanowiska i sytuacji Klienta.
 • Dobór argumentów do typu Klienta – typologia stylów zachowań i osobowości wynikająca z temperamentu.
 • „Wciągnięcie” Klienta w interakcyjną rozmowę o ofercie.

ETAP IV: Radzenie sobie z obiekcjami Klienta

Obiekcje w rozmowie sprzedażowej:

 • Najczęstsze przyczyny zgłaszania obiekcji przez Klientów.
 • Obiekcje Klientów, jako źródło informacji w procesie sprzedaży.
 • Kiedy obiekcje są szansą, a kiedy zagrożeniem?
 • Klasyfikacja obiekcji – główne grupy.
 • Obiekcje rzeczywiste i pozorne; testowanie obiekcji.
 • Cena, jako jedna z najczęstszych obiekcji.
 • Klient podważa ofertę – czy jesteś na to przygotowany?
 • Przezwyciężanie obiekcji sceptycznego Klienta.
 • Asertywne techniki przełamywania obiekcji.

ETAP V: Zamknięcie sprzedaży

Co oznacza „zamykanie” sprzedaży:

 • Kiedy należy próbować „zamykać” sprzedaż?
 • Sygnały świadczące o gotowości Klienta do podjęcia decyzji o zakupie.
 • Schemat standardowego „zamknięcia” sprzedaży i zasady obowiązujące podczas finalizacji sprzedaży.
 • Techniki „zamykania” sprzedaży (od zwykłego przypomnienia po techniki manipulacji i perswazji).
 • Elementy zabezpieczenia sprzedaży i ćwiczenie technik zabezpieczenia sprzedaży.

SYTUACJE TRUDNE, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ:

Komunikowanie się w sytuacji trudnej i konfliktowej:

 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby tworzenia pozytywnych relacji.

Asertywne techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej:

 • Procedura czterech kroków.
 • Zasłona dymna.
 • Zacięta płyta.
 • Odpieranie zastrzeżeń i ataków Klientów.
 • Reagowanie na różne postawy Klientów (roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą).

Kim jest Artur Sokołowski:

Trener biznesu, mentor, coach, mówca.

Charyzmatyczny, pełen energii mówca biznesowy, przeszkolił blisko 160 000 osób. Właściciel firmy szkoleniowej BUSINESS STUDIO GROUP, którą ze spektakularnym sukcesem prowadzi od 11 lat.

Przez swoich klientów nazywany Inspiratorem Zmian. Od 20 lat doradca i mentor wspierający liderów w Polsce i Europie w kompetencjach komunikacyjnych, zarządczych, przywódczych oraz w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych.

Każdego roku realizuje blisko 180 dni szkoleniowych, a na sali treningowej przepracował ponad 30 000 godzin zegarowych. Ceniony za ogromną wiedzę, niespotykaną osobowość prawdziwego lidera, energetyczny styl prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, pobudzając i zapalając do działania każdego – bez wyjątku.

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, przywództwa, mowy ciała, technik sprzedaży, technik wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacją, inteligencji emocjonalnej, szkoleń w zakresie Personal Branding, a także budowania i zarządzania zespołami. Twórca i realizator projektu dla Kobiet pt. „LWICA BIZNESU”, którego ideą jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

Artur Sokołowski jest również zawodowym lektorem. Przeczytał kilkaset reklam i filmów fabularnych. Obecnie współpracuje z grupą TVN, gdzie udziela swojego głosu.

Szkolenia i eventy z jego udziałem to niezwykłe show, ogromna dawka wiedzy, umiejętności i motywacji oraz uczta intelektualna w jednym.

Do grona Jego Klientów należą m.in: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.

 

Informacje dodatkowe:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

 • Zakończenie szkolenia: 17:00

 • Maksymalna liczba uczestników – 16 osób 

W skład ceny szkolenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • catering

W skład ceny NIE wchodzą:

 • Obiad, nocleg, dojazd

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie w Warszawie, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, 7 piętro.

Certyfikat

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Przejdź teraz do SKLEPU SZKOLEŃ, wybierz termin, dodaj szkolenie do koszyka i rozpocznij z nami swoją przygodę!


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Mistrz Sprzedaży
 ”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…