Inteligencja Emocjonalna i Automotywacja - Zarządzanie Emocjami - Warszawa

1750,00 netto

Ludzie, którym przypisuje się wyższą inteligencję emocjonalną są bardziej skuteczni w działaniu i odnoszą więcej sukcesów. Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności rozpoznawania przez nas własnych emocji i emocji innych ludzi. Do umiejętności automotywacji i kierowania emocjami zarówno własnymi, jak i osób z naszego otoczenia. Szkolenie z inteligencji emocjonalnej rozwija szeroko rozumianą umiejętność zarządzania emocjami w pracy i w biznesie, ponieważ nie jest ona cechą wrodzoną należy nad nią pracować.

Dostępne terminy

promocja
26-27 października 2020
1 750,00 1 480,00 netto
9-10 listopada 2020
1 750,00 netto
3-4 grudnia 2020
1 750,00 netto

OPIS

Inteligencja Emocjonalna i Automotywacja w Biznesie

Zarządzanie Emocjami

2-dniowe szkolenie otwarte w Warszawie.

Szkolenie dostępne również w formie ON-LINE!

Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami? Albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nierzadko z trudem radzą sobie w życiu? Jeśli nawet pytania te wydają się banalne, to odpowiedź, którą dokumentują najnowsze badania naukowe, obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odnoszeniu sukcesu życiowego. Zależy on bowiem w głównym stopniu od samoświadomości, czyli od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a także od zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych. Czyli - współczynnika Inteligencji Emocjonalnej (EQ), by maksymalizować własny potencjał.
Emocje - towarzyszą nam codziennie. A tak mało uwagi im poświęcamy, tak mało o nich wiemy. Wciąż za mało o nich rozmawiamy. Czy wiesz o tym, że umysł emocjonalny stanowi drugą połówkę, istotne uzupełnienie Twojego umysłu racjonalnego? Czy wiesz, iż Inteligencję Emocjonalną można kształtować i rozwijać?

Szkolenie z Inteligencji Emocjonalnej, któremu właśnie się przyglądasz kształtuje powyższe umiejętności i pomaga osiągać większe efekty na polu zawodowym oraz prywatnym.

Celem szkolenia "Inteligencja Emocjonalna" jest:

 • Przekazanie Ci wiedzy o roli inteligencji emocjonalnej - w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju.
 • Wskazanie zasad rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania relacji z ludźmi.
 • Pokazanie strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli (panowania nad emocjami).
 • Zwrócenie uwagi na znaczenie i używanie inteligencji emocjonalnej w praktyce życia codziennego.
 • Pokazanie strategii pracy wynikających z inteligencji emocjonalnej tak, by stosować ją w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny.
 • Wypracowanie "radaru społecznego".

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Bardziej świadomie postrzegać budowanie swojej ścieżki zawodowej.
 • Zmniejszać koszty osobiste wykonywanych zadań.
 • Budować relacje biznesowe i prywatne,  wykorzystując zasady inteligencji emocjonalnej.
 • Zwiększać własną skuteczność.
 • Bezkonfliktowo współpracować w zespole (jako przywódca, czy jako członek zespołu).
 • Być asertywnym.
 • Stawiać granice i bronić swoich praw w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Inicjować i akceptować zmiany.
 • Definiować cechy inteligentnej emocjonalnie organizacji. 

Wybrane opinie uczestników szkolenia, które prowadzi Agata Błaszkiewicz oraz Artur Sokołowski:

„ W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Udział w prowadzonym szkoleniu przez Pana Artura Sokołowskiego uznajemy za jedną z najlepszych inwestycji w rozwój kompetencji interpersonalnych. Dostęp do ekskluzywnej wiedzy, perfekcyjne przygotowanie do prowadzenia warsztatu, zestawy adekwatnych ćwiczeń, wyjątkowe predyspozycje artystyczne i intelektualne, unikalne metody inspirowania i pobudzania aktywności uczestników warsztatu. Arturze dziękuję!”

Tomasz Kuźmiński Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami, Bank Ochrony Środowiska S.A.

„Jest coś takiego w Arturze, co sprawia, że nie odpuszczasz. Nie szukasz słabych wymówek, by nie wykonać jakiegoś ćwiczenia. Budzi respekt i szacunek. Sposób Jego przekazu jest jasny i czytelny. Jeśli zaakceptujesz Jego warunki i wysokie standardy, jakie stawia sobie i nam, możesz być pewien, że „po” nie będziesz już taki sam – zacznie się fantastyczny proces zmian. Arturze, jesteś stworzony, by pomagać innym, aby mogli pozytywnie korygować swoje podejście do życia i pracy osiągając wspaniałe rezultaty.”

Marcin Sławiński, Dyrektor Biura Tradingu, PKO Bank Polski S.A.

Agata Blaszkiewicz of BUSINESS STUDIO, is one of the most talented professional women-speakers, and it’s clear that she draws her motivation from an inner strength that money can’t buy. She is bright and very funny and her message is very compelling. She left me energized by her one –on –one session on wealth and how we all have it in abundance. Her real life examples were captivating, showing how ordinary people were out there accomplishing extraordinary things. This is a timeless message, suitable for all of us women. Agata thank you very much! Hope to see you soon for new workshops.

Monika Spruch, Owner & Manager of US Distribution, Naturalis USA

„Pani AgataBłaszkiewicz pomogła mi w wychwyceniu popełnianych przeze mnie błędów w pracy. Dzięki swojej szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i produktywności, wytłumaczyła w bardzo zrozumiały sposób pewne zjawiska. Jej życzliwość ułatwiła mi również pracę na szkoleniu. Jestem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu i samego szkolenia, z którego miałam możliwość skorzystać w ramach szkolenia BUSINESS STUDIO.”

Monika Zams – Pawłowska, Lean Workstream LeaderBureau Veritas, North European Zone


Program merytoryczny szkolenia "Inteligencja Emocjonalna i Automotywacja w Biznesie":

Wprowadzenie do świata emocji i inteligencji emocjonalnej:
 • Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
 • Jak trenować swoją świadomość emocjonalną?
 • Jak tworzyć prawdziwe poczucie własnej wartości – psychiczne przygotowanie do działania.
 • Znajomość własnych emocji, a efektywne komunikowanie uczuć.
Do czego w życiu zawodowym przydatne są uczucia i jak je wykorzystywać?
 • Co to są emocje?
 • Różnice pomiędzy „charakterem inteligentnym”, a „charakterem emocjonalnym”.
 • Emocje pozytywne i negatywne.
 • Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji.
Istota inteligencji emocjonalnej:
 • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną:
  • samoświadomość;
  • samoregulacja;
  • motywacja;
  • empatia;
  • umiejętności społeczne.
Podstawy inteligencji społecznej:
 • Organizowanie grup: podstawowa umiejętność przywódcy, na którą składa się inicjowanie i koordynowanie wysiłków zespołów ludzi.
 • Negocjowanie rozwiązań: talent mediatora, zapobieganie konfliktom, albo gaszenie tych, które już wybuchły.
 • Nawiązywanie stosunków osobistych: łatwość wchodzenia w kontakty z innymi osobami.
 • Przeprowadzanie analiz społecznych: zdolność do wykrywania i intuicyjnego domyślania się uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym jak i co czują inni, może prowadzić do łatwego wytworzenia się zażyłości z nimi, albo poczucia wzajemnego zrozumienia.
Kolory osobowości i zachowania ludzi:
 • Twój kolor osobowości.
 • Twój sposób funkcjonowania.
 • Jak się komunikujesz? Jak możesz słowem wpływać na innych?
 • Twój typ antagonistyczny.
 • Kreuj swój świat świadomością Twoich możliwości.
 • Co Cię motywuje, wzmacnia, a co osłabia.
 • Wskazówki jak zastosować Twój kolor w życiu zawodowym.
 • Niezwykła moc Twojej podświadomości.
Inteligencja emocjonalna w komunikacji:
 • Słuchanie innych ze zrozumieniem.
 • Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
 • Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z ludźmi.
 • Rywalizacja zamiast agresji.
 • Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych.
 • Zadawanie pytań.
 • Parafrazowanie.
 • Interpretowanie.
 • Klasyfikowanie.
 • Ocenianie.
 • Odzwierciedlanie.
Emocje w komunikowaniu się – ćwiczenie różnych form komunikowania się metodą kapeluszy Edwarda de Bono.
Kierowanie swoimi emocjami i panowanie nad nimi:
 • Znajomość własnych emocji i samoświadomość.
 • Kierowanie emocjami.
 • Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna.
 • Rozpoznawanie emocji u innych.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi.
Empatia:
 • Korzenie empatii i jej rozwój.
 • Empatia i etyka.
Cele, przekonania i nawyki:
 • Myślenie ukierunkowane na cel.
 • Decyzje i wyznaczanie celów.
 • Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć.
 • Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.
 • Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.
 • Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.
 • Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.
 • Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.
Asertywne zarządzanie emocjami:
 • Autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów.
 • Prywatne terytorium psychologiczne.
 • Konsekwencje przekraczania granic psychologicznych.
 • Komunikacja asertywna.

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą m.in:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Kim są trenerzy prowadzący szkolenie?

Artur Sokołowski - Trener biznesu, mentor, coach, mówca.

Charyzmatyczny, pełen energii mówca biznesowy, przeszkolił blisko 160 000 osób. Właściciel firmy szkoleniowej BUSINESS STUDIO GROUP, którą ze spektakularnym sukcesem prowadzi od 11 lat. Przez swoich klientów nazywany Inspiratorem Zmian. Od 20 lat doradca i mentor wspierający liderów w Polsce i Europie w kompetencjach komunikacyjnych, zarządczych, przywódczych oraz w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych.

Każdego roku realizuje blisko 180 dni szkoleniowych, a na sali treningowej przepracował ponad 30 000 godzin zegarowych. Ceniony za ogromną wiedzę, niespotykaną osobowość prawdziwego lidera, energetyczny styl prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, pobudzając i zapalając do działania każdego – bez wyjątku. Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, przywództwa, mowy ciała, technik sprzedaży, technik wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacją, inteligencji emocjonalnej, szkoleń w zakresie Personal Branding, a także budowania i zarządzania zespołami.

Artur Sokołowski jest również zawodowym lektorem. Przeczytał kilkaset reklam i filmów fabularnych. Obecnie współpracuje z grupą TVN, gdzie udziela swojego głosu. Twórca i realizator projektu dla Kobiet pt. „LWICA BIZNESU”, którego ideą jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet. Szkolenia i eventy z jego udziałem to niezwykłe show, ogromna dawka wiedzy, umiejętności i motywacji oraz uczta intelektualna w jednym.

Do grona Jego Klientów należą m.in: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.

oraz

Agata Błaszkiewicz - od 10 lat Dyrektor Zarządzający w firmie BUSINESS STUDIO GROUP. Trener rozwoju osobistego, dyplomowany coach.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii. Ukończyła Specjalizację w zakresie Psychologii Organizacji i Pracy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także Psychologii Sportu.

Dyplomowany coach MLC. Na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Coaching w Organizacji”. Przeprowadziła setki sesji coachingowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Współpracuje z przedsiębiorcami, menadżerami, ludźmi ze świata sportu, mediów, showbiznesu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na sali szkoleniowej przepracowała 520 dni; 4160 godzin.

Specjalizuje się w tematyce szkoleniowej dotyczącej rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji „miękkich”. Wspiera ludzi głównie w obszarze skuteczności osobistej, budowania relacji interpersonalnych, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, efektywnego zarządzania sobą w czasie, automotywacji, kreowania wizerunku, a także budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości. Przez swoich Klientów ceniona za skuteczność, nieocenione wsparcie w drodze do celu, umiejętność słuchania i bezwarunkową akceptację. Twórca i realizator projektu dla kobiet „LWICA BIZNESU”.

“Podczas szkoleń i sesji coachingowych wspieram innych ludzi w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej, do budowania własnych biznesów oraz osiągania celów w życiu prywatnym. Zależy mi na tym, aby każdy z moich podopiecznych wykorzystywał swoje naturalne zdolności i talenty, zwiększał swoją efektywność i tym samym osiągał własne życiowe sukcesy”.

Wybrani Klienci trenera to m.in.:Santander Consumer Bank S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Informacje dodatkowe i zapisy:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
 • Zakończenie szkolenia: 17:00
 • Grupy do 16 osób.
 • Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej lub zamkniętej w firmie - skontaktuj się z nami.

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat;
 • konsultacje z trenerami po zakończeniu szkolenia (Skype, e-mail, telefon);
 • sesja coachingowa w atrakcyjnej cenie dla zainteresowanych;
 • propozycja literatur;
 • 2-daniowy obiad;
 • catering/ przerwy kawowe.

W skład ceny NIE wchodzą:

 • nocleg, dojazd

Miejsce szkolenia:

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

Certyfikat:

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Są 2 sposoby:

1. Wybierz dogodny dla siebie termin i dodaj szkolenie do koszyka

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres biuro@business-studio.pl


Czekamy na twoje zgłoszenie!

Masz pytanie o szkolenie?

Zostaw numer, oddzwonimy.POBIERZ
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY