Mistrz Sprzedaży

2390,00 netto

Na szkoleniu MISTRZ SPRZEDAŻY poznasz najbardziej skuteczne i sprawdzone techniki sprzedaży oparte na rozwiązywaniu problemów twojego klienta oraz odpowiadaniu na jego realne potrzeby, czyli takie, jakie rzeczywiście ma, a nie takie, jakie wydaje Ci się, że powinien mieć. Poznasz sztukę perswazyjnej komunikacji i budowania zaufania, by nawiązać jeszcze lepszy kontakt ze swoim potencjalnym klientem. Nauczysz się, w jaki sposób prowadzić prospecting, aby Twój biznes był rentowny. Sprzedajesz i negocjujesz każdego dnia - rób to właściwie i skutecznie, by osiągać więcej w biznesie. Z uwagi na pandemię grupy szkoleniowe liczą do 5 osób.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

OPIS

Mistrz Sprzedaży

2-dniowe praktyczne szkolenie z technik sprzedaży, odbędzie się w grupie do 5 osób z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej, skontaktuj się z nami.

Szkolenie dostępne również w formie ON-LINE!

Doprowadź do doskonałości każdą akcję sprzedażową. Dowiedz się, jak wzbudzać zaufanie Klientów i działać tak, by zwyciężać. Zdobądź najbardziej pożądane cechy Lidera Sprzedaży. Naucz się, jak w błyskawiczny sposób rozpoznawać typy osobowości swoich Klientów, by móc jeszcze lepiej wpływać na ich proces decyzyjny. Stań się prawdziwym LWEM SPRZEDAŻY i bądź nie do zatrzymania!

Celem szkolenia "Mistrz Sprzedaży" jest:

 • Dostarczenie narzędzi i umiejętności niezbędnych każdemu sprzedawcy.
 • Zapoznanie ze skutecznymi technikami sprzedaży opartymi na komunikacji perswazyjnej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą realnych potrzeb Klienta.
 • Rozwój werbalnych i niewerbalnych technik perswazji niezbędnych w procesie sprzedaży.
 • Rozwój umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości Klienta.
 • Zdobycie umiejętności postępowania z Klientem w sytuacjach w trudnych i konfliktowych.
 • Rozwój sztuki budowania pozytywnych relacji z Klientami oraz budowania klimatu współpracy i zaufania.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu sprzedaży.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu sprzedażowym:

 • Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży firmy, w oparciu o skuteczne narzędzia komunikacji perswazyjnej.
 • Stworzenie trwałych pozytywnych relacji z Klientami poprzez umiejętne rozwiązywanie ich problemów i zaspakajanie potrzeb.
 • Zwiększenie Twojej osobistej skuteczności poprzez techniki komunikowania się w rozmowie z Klientem, które zapewnią, że Klient będzie Cię słuchał i opowiadał o swoich potrzebach.
 • Umiejętność szybkiego rozpoznawania typu osobowości Klienta.
 • Zwiększenie Twojej odporności na manipulację i kłamstwa Klientów poprzez poznanie podstawowych taktyk stosowanych przez Klientów oraz technik presji kupującego.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej i zwiększenie Twojej motywacji do pracy.
 • Wzmocnienie efektywnego zarządzania procesami sprzedażowymi w firmie.

Wybrane opinie uczestników o szkoleniach sprzedażowych Artura Sokołowskiego:

„ W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

„Udział w prowadzonym szkoleniu przez Pana Artura Sokołowskiego uznajemy za jedną z najlepszych inwestycji w rozwój kompetencji interpersonalnych. Dostęp do ekskluzywnej wiedzy, perfekcyjne przygotowanie do prowadzenia warsztatu, zestawy adekwatnych ćwiczeń, wyjątkowe predyspozycje artystyczne i intelektualne, unikalne metody inspirowania i pobudzania aktywności uczestników warsztatu. Arturze dziękuję!”

Tomasz Kuźmiński Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami, który podczas swojej pracy na sali szkoleniowej udowadnia, jak bardzo kocha to co robi i jak wielką satysfakcję i dumę czuje, gdy uczestnicy jego szkoleń zaczynają przekraczać własne granice, by dążyć do zmian na lepsze i potem wdrażać je w życie. Proponuje praktyczne i skuteczne rozwiązania. Artur Sokołowski jest wymagającym i twardym trenerem, który dając z siebie 200% od innych oczekuje 120% mocy, jednak nic co dzieje się na sali szkoleniowej nie dzieje się bez przyczyny – nawet, gdy ćwiczenie, które należy wykonać wykracza poza strefę komfortu uczestnika, czujemy niemoc, czasami pojawiają się łzy – ale ostatecznie owe działania przynoszą zamierzone rezultaty i progres, a wówczas są to jedynie łzy szczęścia.”

Krzysztof Ślęzak, Dyrektor Oddziału, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu.

“W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć zakres szkoleń realizowanych dla MSZ przez BUSINESS STUDIO o nowe zagadnienia:  Trainthetrainer, kontakty z mediami, sztukę redagowania tekstów, public relations. Wysoki poziom kompetencji, doświadczenie zawodowe, wiedza Pana Artura Sokołowskiego, profesjonalne podejście do klienta sprawiają, że z przyjemnością polecamy BUSINESS STUDIO jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.”

Małgorzata Banat Adamiuk, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Osobowych i Szkoleń MSZ


Program merytoryczny treningu "Mistrz Sprzedaży":

WPROWADZENIE DO PROCESU SPRZEDAŻY

Etapy procesu sprzedaży:
 • Sprzedaż z punktu widzenia Sprzedawcy i Klienta.
 • Powitanie i nawiązanie kontaktu z Klientem.
 • Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Klienta.
 • Propozycja rozwiązań w oparciu o rozpoznane potrzeby – używanie języka korzyści.
 • Prezentacja produktu (usługi, rozwiązania).
 • Motywowanie Klienta do podjęcia decyzji zakupowej.
 • Zamknięcie sprzedaży.
 • Sprzedaż dodatkowa i propozycja usług posprzedażowych.
Psychologia w procesie sprzedaży:
 • Sprzedaż, jako element gry psychologicznej.
 • Style zachowań i typy osobowości Klientów.
 • Preferowane systemy reprezentacji językowej (NLP).
 • Potrzeby i problemy, jako motywatory zakupów.
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
 • Rola emocji w komunikacji z Klientem.
 • Prawa i techniki komunikacji perswazyjnej.
Mowa ciała w sprzedaży i negocjacjach:
 • Rola komunikacji niewerbalnej w rozmowie sprzedażowej.
 • Porozumiewanie się językiem ciała Klienta.
 • Zarządzanie emocjami, budowanie zainteresowania i miłej atmosfery.
 • Wspomaganie argumentacji handlowej poprzez sferę niewerbalną.
 • Wywieranie wpływu z wykorzystaniem mowy ciała.

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY

ETAP I: Kontakt i budowanie długofalowych relacji z Klientem

Rola i reguły autoprezentacji w procesie sprzedaży:
 • Umiejętności i przygotowanie prowadzącego.
 • Wywoływanie pozytywnego pierwszego wrażenia.
 • Efekt uporczywości i świeżości.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Dbanie o emocje w kontakcie i w rozpoczęciu rozmowy.
 • Umiejętność mówienia i aktywnego słuchania.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy, z tym jak mówimy.
Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć?
Elementy prawidłowego powitania i nawiązywania kontaktu - ćwiczenia.
Używanie przestrzeni (proksemika) i różnych bodźców w sprzedaży - ćwiczenia.
Dopasowanie zachowania i stylu prowadzenia rozmowy do:
 • Osobowości Klienta.
 • Preferowanego stylu zachowania.
Techniki budowania właściwych relacji z Klientem:
 • Szybkie „zaprzyjaźnianie się”.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Obdarzanie uwagą, aktywne słuchanie.
 • Odzwierciedlanie zachowań.
 • Dopasowanie się do klienta w sferze komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Zarządzanie przestrzenią kontaktu. Proksemika.

ETAP II: Analiza potrzeb i aktualnej sytuacji Klienta

Określenie potrzeb Klienta na podstawie rozmowy - ćwiczenia.
Zbieranie informacji o Kliencie przed i w trakcie spotkania - ćwiczenia.
Identyfikacja interesów Klienta:
 • Zdobywanie informacji.
 • Umiejętne określanie potrzeb Klienta.
 • Sposoby odnoszenia się do potrzeb Klienta.
 • Parafrazowanie i okazywanie zrozumienia potrzeb.
 • Ukryte potrzeby Klientów – jak je rozpoznawać?
 • Efektywne rozmowy z Klientami, którzy nie wiedzą czego chcą.
Sposób zadawania pytań w rozmowie o potrzebach:
 • Rodzaje pytań i techniki ich zadawania.
 • Wady i zalety pytań zamkniętych i otwartych.
 • Zmiana aktywności w rozmowie.
 • Okazywanie zainteresowania Klientowi.
 • Słuchanie a słyszenie.
 • Zwracanie uwagi na emocje i komunikaty niewerbalne.
 • Techniki Aktywnego Słuchania.
Identyfikacja potencjalnych obszarów problemowych oraz określanie ich znaczenia dla Klienta - ćwiczenia.
Określenie możliwości finansowych Klienta - ćwiczenie rozmowy.
Generowanie poczucia dysonansu pomiędzy sytuacją obecną, a pożądaną z punktu widzenia sprzedawcy -  ćwiczenia.

ETAP III: Prezentacja oferty

Prezentacja krok po kroku:
 • Powiązanie potrzeb Klienta z językiem „korzyści”.
 • Dopasowanie sposobu komunikowania do języka Klienta.
 • Wykorzystanie silnych stron oferty w porównaniu z konkurencją.
 • Kolejność prezentowania poszczególnych elementów oferty.
 • Zapobieganie pojawianiu się oporu Klienta na poszczególnych etapach rozmowy.
 • Dopasowanie argumentów do stanowiska i sytuacji Klienta.
 • Dobór argumentów do typu Klienta - typologia stylów zachowań i osobowości wynikająca z temperamentu.
 • „Wciągnięcie” Klienta w interakcyjną rozmowę o ofercie.

ETAP IV: Radzenie sobie z obiekcjami Klienta

Obiekcje w rozmowie sprzedażowej:
 • Najczęstsze przyczyny zgłaszania obiekcji przez Klientów.
 • Obiekcje Klientów, jako źródło informacji w procesie sprzedaży.
 • Kiedy obiekcje są szansą, a kiedy zagrożeniem?
 • Klasyfikacja obiekcji - główne grupy.
 • Obiekcje rzeczywiste i pozorne; testowanie obiekcji.
 • Cena, jako jedna z najczęstszych obiekcji.
 • Klient podważa ofertę – czy jesteś na to przygotowany?
 • Przezwyciężanie obiekcji sceptycznego Klienta.
 • Asertywne techniki przełamywania obiekcji.

ETAP V: Zamknięcie sprzedaży

Co oznacza „zamykanie” sprzedaży:
 • Kiedy należy próbować „zamykać” sprzedaż?
 • Sygnały świadczące o gotowości Klienta do podjęcia decyzji o zakupie.
 • Schemat standardowego „zamknięcia” sprzedaży i zasady obowiązujące podczas finalizacji sprzedaży.
 • Techniki „zamykania” sprzedaży (od zwykłego przypomnienia po techniki manipulacji i perswazji).
 • Elementy zabezpieczenia sprzedaży i ćwiczenie technik zabezpieczenia sprzedaży.

SYTUACJE TRUDNE, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ:

Komunikowanie się w sytuacji trudnej i konfliktowej:
 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby tworzenia pozytywnych relacji.
Asertywne techniki radzenia sobie w sytuacji trudnej:
 • Procedura czterech kroków.
 • Zasłona dymna.
 • Zacięta płyta.
 • Odpieranie zastrzeżeń i ataków Klientów.
 • Reagowanie na różne postawy Klientów (roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą).
Program realizowany również w formie zamkniętej dla firm na terenie całego kraju.

Do grona zadowolonych Klientów BUSINESS STUDIO należą m.in.:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Pramerica Życie TUiR S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.; Agencja Rozwoju Przemysłu; Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Żandarmeria Wojskowa, Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Informacje dodatkowe i zapisy:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
 • Zakończenie szkolenia: 17:00
 • Grupy do 5 osób, by zapewnić Ci maksymalny komfort rozwoju.
 • Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej lub zamkniętej w firmie - skontaktuj się z nami.

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • udział w 2-dniowym, telefon);
 • propozycja literatury.

W skład ceny NIE wchodzą

 • nocleg, dojazd.

Miejsce szkolenia

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81.

Certyfikat

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Są 2 sposoby:

1. Wybierz dogodny dla siebie termin i dodaj szkolenie do koszyka

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres biuro@business-studio.pl


Czekamy na twoje zgłoszenie!

Masz pytanie o szkolenie?

Zostaw numer, oddzwonimy.POBIERZ
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY