Skuteczna Komunikacja Interpersonalna - szkolenie Warszawa

1750,00 netto

Podczas praktycznego warsztatu Skutecznej Komunikacji Interpersonalnej skupimy się na technikach efektywnego komunikowania bez barier tak, aby świadomie wpływać na jakość naszych kontaktów interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. To w jaki sposób komunikujemy się z otoczeniem wpływa na to, jak wyglądają nasze relacje z innymi oraz czy jesteśmy zadowoleni z jakości naszego życia. Zacznij rozmawiać w taki sposób, aby nie generować konfliktów, rozwiązywać te już istniejące, a także budować długotrwałe relacje, oparte na szacunku, lojalności i prawdzie. Bez względu na to, czy masz do czynienia z szefem, klientem, podwładnym czy rodziną. Szkolenie w Warszawie w kameralnych grupach do 5 osób.

Dostępne terminy

24-25 czerwca 2021
1 750,00 netto

OPIS

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Sztuka porozumiewania się z innymi

2-dniowe, praktyczne szkolenie otwarte w Warszawie.

Szkolenie dostępne również w formie ON-LINE.

Każdego dnia jesteśmy w bliskim kontakcie ze światem. Rozmawiamy przez telefon, załatwiamy szereg spraw, kupujemy, sprzedajemy, negocjujemy, rozwiązujemy sytuacje konfliktowe z bliskimi czy współpracownikami. To w jaki sposób komunikujemy się z otoczeniem wpływa na to, jak wyglądają nasze relacje z innymi oraz czy jesteśmy zadowoleni z jakości naszego życia.
Zapraszamy na szkolenie wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętność skutecznego komunikowania się. Podczas praktycznego warsztatu skupimy się na technikach efektywnego komunikowania bez barier, aby świadomie wpływać na jakość naszych kontaktów interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele szkolenia "Skuteczna Komunikacja Interpersonalna":

 • Nabycie umiejętności budowania partnerskich relacji w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Poznanie sprawdzonych technik komunikacyjnych.
 • W trakcie treningu uczestnicy zrozumieją, jak wielką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna.
 • Omówienie zagadnień z zakresu mowy ciała, by uskutecznić przekaz werbalny.
 • Polepszenie współdziałania w procesach obsługi, sprzedaży i negocjacjach.
 • Nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z drugim człowiekiem (renegocjacje kontraktu, reklamacje, konflikty).
 • Wzrost osobistej skuteczności.

Podczas szkolenia wykorzystujemy aktywne formy nauczania:

Zadania interaktywne i feedback należą do ważnych elementów w procesie nauki zwielokrotniających skuteczność szkolenia. W ten sposób trener pomaga uczestnikowi rozpoznać swój obecny poziom umiejętności komunikacyjnych i motywuje go do dalszych kroków.

Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji wśród uczestników jest wspierany przez informację zwrotną i pracę indywidualną z profesjonalistą, który „przeprowadzi” uczestników poprzez kolejne etapy rozwoju tych umiejętności, pomagając im zbudować własny, spersonalizowany styl komunikowania się.

Co o szkoleniu prowadzonym przez Artura Sokołowskiego i Agatę Błaszkiewicz mówią uczestnicy?:

„W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

“W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć zakres szkoleń realizowanych dla MSZ przez BUSINESS STUDIO o nowe zagadnienia:  Trainthetrainer, kontakty z mediami, sztukę redagowania tekstów, public relations. Wysoki poziom kompetencji, doświadczenie zawodowe, wiedza Pana Artura Sokołowskiego, profesjonalne podejście do klienta sprawiają, że z przyjemnością polecamy BUSINESS STUDIO jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.”

Małgorzata Banat Adamiuk, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Osobowych i Szkoleń MSZ

„Udział w prowadzonym szkoleniu przez Pana Artura Sokołowskiego uznajemy za jedną z najlepszych inwestycji w rozwój kompetencji interpersonalnych. Dostęp do ekskluzywnej wiedzy, perfekcyjne przygotowanie do prowadzenia warsztatu, zestawy adekwatnych ćwiczeń, wyjątkowe predyspozycje artystyczne i intelektualne, unikalne metody inspirowania i pobudzania aktywności uczestników warsztatu. Arturze dziękuję!”

Tomasz Kuźmiński, Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami, Bank Ochrony Środowiska S.A.

„AgataBlaszkiewicz of BUSINESS STUDIO, is one of the most talented professional women-speakers, and it’s clear that she draws her motivation from an inner strength that money can’t buy. She is bright and very funny and her message is very compelling. She left me energized by her one –on –one session on wealth and how we all have it in abundance. Her real life examples were captivating, showing how ordinary people were out there accomplishing extraordinary things.This is a timeless message, suitable for all of us women.Agatathank you very much! Hope to see you soon for new workshops.”

Monika Spruch, Owner & Manager of US Distribution, Naturalis USA

“Pragnę wyrazić ogromne zadowolenie z przeprowadzonego dla żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu szkolenia zamkniętego dotyczącego sposobów wykrywania kłamstwa, wywierania wpływu oraz elementów mowy ciała w trakcie prowadzenia rozmów i przesłuchań. Pana kompetencje, sposób przekazywania informacji, wyczerpująca tematyka zajęć i wysoki poziom wiedzy sprawiły, że przekaz wiadomości spotkał się z dużą atencją odbiorców. W imieniu własnym oraz żołnierzy rekomenduję Pana, jako szkoleniowca i profesjonalnego organizatora szkoleń.”

płk Sławomir Urbański, Komendant Oddziału, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu


Program szkolenia "Skuteczna Komunikacja Interpersonalna":

Efektywna komunikacja:
 • Co można nazwać komunikacją?
 • Reguły efektywnej komunikacji.
 • Elementy procesu komunikacji: odbiorca, nadawca, kanał przekazu, przekaz.
 • Dlaczego poszczególne elementy są tak ważne na każdym poziomie procesu komunikacji?
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna – parametry, wady i zalety.
 • Jaki jest Twój styl komunikowania się? - Analiza własnej preferencji komunikacji.
Komunikacja werbalna:
 • Style zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich.
 • Profile osobowości.
 • Anatomia wypowiedzi.
 • Budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw.
 • Techniki aktywnego słuchania.
 • Podświadome procesy kodowania.
 • Rodzaje pytań i sposoby ich zadawania.
 • Wady i zalety pytań zamkniętych.
Komunikacja niewerbalna:
 • Psychologiczne aspekty komunikacji niewerbalnej.
 • Sposoby świadomego wykorzystania i odczytywania języka ciała.
 • Zachowania, których należy unikać.
 • Gesty związane z oszukiwaniem.
 • Wykrywanie kłamstwa na podstawie gestów.
 • Ruchy repudiacyjne.
 • Asertywna mowa ciała.
 • Jak wykorzystać komunikację niewerbalną?
Dynamika procesów komunikacji:
 • Cechy dobrego przepływu informacji w procesie komunikacji.
 • Doskonalenie elastyczności i dopasowania w interpersonalnej komunikacji.
 • Specyficzne sytuacje komunikacyjne (zebrania z członkami zespołu, komunikacja z przełożonym).
 • Bariery komunikacyjne i ich niepotrzebne budowanie.
Komunikacja dwukierunkowa:
 • Umiejętność uważnego słuchania.
 • Aktywne słuchanie.

Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania.

Komunikacja w relacji przełożony-podwładny:
 • Przepływ informacji w firmie i zespole.
 • Określenie jasnych reguł komunikacyjnych.
 • Kontakt z zespołem – jak go stworzyć i utrzymać?
 • Udzielanie informacji zwrotnej - zasady krytyki konstruktywnej, udzielania pochwał i nagan.
 • Wewnętrzne wzmacnianie lub zaprzeczanie informacji.
Zarządzanie komunikacją w zespole:
 • Dobór stylów i narzędzi komunikacji do struktury zespołu.
 • Sposoby reakcji na niezadowolenie i krytykę członków zespołu.
 • Budowanie tożsamości zespołu w celu efektywnej komunikacji.
Komunikowanie w sytuacji konfliktu:
 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby tworzenia pozytywnych relacji po rozwiązaniu konfliktu.

Kim są trenerzy prowadzący szkolenie?

Artur Sokołowski:

Charyzmatyczny, pełen energii mówca biznesowy, przeszkolił blisko 160 000 osób. Właściciel firmy szkoleniowej BUSINESS STUDIO GROUP, którą ze spektakularnym sukcesem prowadzi od 11 lat.

Przez swoich klientów nazywany Inspiratorem Zmian. Od 20 lat doradca i mentor wspierający liderów w Polsce i Europie w kompetencjach komunikacyjnych, zarządczych, przywódczych oraz w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych.

Każdego roku realizuje blisko 180 dni szkoleniowych, a na sali treningowej przepracował ponad 30 000 godzin zegarowych. Ceniony za ogromną wiedzę, niespotykaną osobowość prawdziwego lidera, energetyczny styl prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, pobudzając i zapalając do działania każdego – bez wyjątku.

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, przywództwa, mowy ciała, technik sprzedaży, technik wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacją, inteligencji emocjonalnej, szkoleń w zakresie Personal Branding, a także budowania i zarządzania zespołami. Twórca i realizator projektu dla Kobiet pt. „LWICA BIZNESU”, którego ideą jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

Artur Sokołowski jest również zawodowym lektorem. Przeczytał kilkaset reklam i filmów fabularnych. Obecnie współpracuje z grupą TVN, gdzie udziela swojego głosu.

Szkolenia i eventy z jego udziałem to niezwykłe show, ogromna dawka wiedzy, umiejętności i motywacji oraz uczta intelektualna w jednym.

Do grona Jego Klientów należą m.in:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.

oraz

Agata Błaszkiewicz

Od 10 lat Dyrektor Zarządzający w firmie BUSINESS STUDIO GROUP. Trener rozwoju osobistego. Dyplomowany coach.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii. Ukończyła Specjalizację w zakresie Psychologii Organizacji i Pracy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także Psychologii Sportu.

Dyplomowany coach MLC. Na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Coaching w Organizacji”. Przeprowadziła setki sesji coachingowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Współpracuje z przedsiębiorcami, menadżerami, ludźmi ze świata sportu, mediów, showbiznesu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na sali szkoleniowej przepracowała 520 dni; 4160 godzin.

Specjalizuje się w tematyce szkoleniowej dotyczącej rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji „miękkich”. Wspiera ludzi głównie w obszarze skuteczności osobistej, budowania relacji interpersonalnych, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, efektywnego zarządzania sobą w czasie, automotywacji, kreowania wizerunku, a także budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Przez swoich Klientów ceniona za skuteczność, nieocenione wsparcie w drodze do celu, umiejętność słuchania i bezwarunkową akceptację. Twórca i realizator projektu dla kobiet „LWICA BIZNESU”.

“Podczas szkoleń i sesji coachingowych wspieram innych ludzi w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej, do budowania własnych biznesów oraz osiągania celów w życiu prywatnym. Zależy mi na tym, aby każdy z moich podopiecznych wykorzystywał swoje naturalne zdolności i talenty, zwiększał swoją efektywność i tym samym osiągał własne życiowe sukcesy”.

Wybrani Klienci trenerki to m.in.: Santander Consumer Bank S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Informacje dodatkowe i zapisy:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
 • Zakończenie szkolenia: 17:00
 • Grupy do 5 osób.
 • Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej lub zamkniętej w firmie - skontaktuj się z nami.

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat;
 • konsultacje z wybranym trenerem po zakończeniu szkolenia (Skype, e-mail, telefon);
 • propozycja literatury związanej z tematem;
 • atrakcyjna cena na sesje coachingowe.
 • obiad;
 • catering.

W skład ceny NIE wchodzą:

 • nocleg, dojazd

Miejsce szkolenia

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, 7 piętro.

Certyfikat

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Są 2 sposoby:

1. Wybierz dogodny dla siebie termin i dodaj szkolenie do koszyka

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres biuro@business-studio.pl


Czekamy na twoje zgłoszenie!

Masz pytanie o szkolenie?

Zostaw numer, oddzwonimy.POBIERZ
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY