Zarządzanie Zespołem – Trening Menadżerski - Warszawa

1980,00 netto

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zespołem – Trening Menedżerski podniesiesz swoje rzeczywiste kompetencje menedżerskie, zwiększając swoją skuteczność w kierowaniu ludźmi. Dowiesz się również, jak w dobie pandemii zarządzać zdalnie zespołem rozproszonym. Zrób to po to, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Poznaj m.in. metody budowania zespołów, motywowania, delegowania i egzekwowania zadań, a także sposoby kształtowania wizerunku autorytetu. Z uwagi na pandemię grupy szkoleniowe liczą do 5 osób.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

OPIS

Zarządzanie Zespołem - Trening Menedżerski

Budowanie zespołu, Zarządzanie, Motywowanie, Przywództwo

Szkolenie dla team liderów w grupach do 5 osób, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Jeśli chcesz odbyć szkolenie indywidualne, skontaktuj się z nami.

Szkolenie dostępne również w formie ON-LINE!

Wielu menadżerów latami próbuje bezskutecznie zbudować samodzielny, skuteczny, zmotywowany do pracy zespół. Z doświadczenia wiem, że największym problemem jest dla nich jasna komunikacja oraz delegowanie zadań, ale przede wszystkim angażują do współpracy niewłaściwych ludzi. Konsekwencją tego jest częsta rotacja pracowników, stres związany ze zwolnieniami, poczucie przepracowania, bycia wykorzystywanym oraz robienia wszystkiego za innych.

Kluczem do sukcesu jest m.in. wypracowanie wśród członków zespołu współodpowiedzialności w osiąganiu celów poprzez komunikację opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności.  

Niniejsze szkolenie, oceniane niezwykle wysoko przez odbiorców, zaprojektowałem na bazie doświadczenia biznesowego, by nie powiedzieć priorytetowym zadaniem dla kadry kierowniczej. To właśnie dziś, w realiach galopującej ekonomii, w świecie nieustających zysków i strat, dobre i mądre kierowanie zespołami jest kluczowym sposobem na zwiększenie konkurencyjności.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu "Zarządzanie Zespołem - Trening Menadżerski":

Podczas treningu menadżerskiego dowiesz się jak:

 • zdalnie zarządzać zespołem rozproszonym;
 • ukształtować profil i wizerunek lidera zespołu;
 • zbudować autorytet przywódcy;
 • wykorzystywać mechanizmy odpowiedniego motywowania ludzi;
 • rozwinąć kompetencje zawodowe i osobiste, niezbędne w skutecznym przywództwie;
 • zadbać o automotywację do podejmowania wyzwań w organizacji;
 • skutecznie organizować pracę zespołu, delegować zadania, egzekwować;
 • zbudować klimat zaufania i współpracy w zespole;
 • stosować kreatywne techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • używać konkretnych narzędzi służących lepszemu komunikowaniu się, wpływaniu na ludzi, prowadzeniu ich w pożądanym kierunku;
 • zdefiniować wartości zespołu i pracować w oparciu o kodeks honorowy;
 • pracować nad sobą i ukształtować takie cechy osobowości oraz umiejętności interpersonalne, które będą miały bezpośredni wpływ na właściwe kierowanie zespołem.
 • wygłaszać mowy motywacyjne dla swoich współpracowników.

Przyjdź koniecznie, jeśli:

 • planujesz zbudować zespół lub już kierujesz grupą ludzi;
 • czujesz, że masz predyspozycje do kierowania zespołem i potrzebujesz wzmocnić swoje kompetencje w tym obszarze;
 • widzisz sens rozwijania umiejętności pracowników;
 • do Twoich obowiązków należy kierowanie ludźmi w kierunku zmian i osiągania celów;
 • wierzysz, że zarządzanie ludźmi nie polega na pouczaniu i notorycznym kontrolowaniu;
 • decydujesz się zainwestować czas i wysiłek w przygotowanie zespołu do skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • chcesz pomagać w dokonywaniu zmian ważnym dla Ciebie osobom, które proszą Cię o pomoc w trudnej sytuacji;
 • jesteś gotowy uczyć i inspirować innych przez trening i doświadczenie, bez presji, ocen i pouczeń.

Cele szkolenia "Zarządzanie Zespołem":

 • Podniesienie kompetencji menadżerskich i przywódczych zwiększających skuteczność, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej;
 • Poznanie narzędzi autoprezentacyjnych i perswazyjnych;
 • Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych podnoszących wiarygodność biznesową i osobistą;
 • Zdobędziesz sztukę profesjonalnej prezentacji siebie w roli lidera zespołu;
 • Nauczysz się, w jaki sposób stworzyć i utrzymać autorytet wśród współpracowników;
 • Podczas intensywnego treningu zrozumiesz, jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna w tworzeniu osobistego wizerunku lidera zespołu;
 • Poznasz techniki kreatywności niezbędne do efektywnej pracy zespołu;
 • Nauczysz się rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Wybrane opinie uczestników szkolenia dla menadżerów, które prowadzi Artur Sokołowski

"Szybować na fali, wznieść się ku niebu to wiele, ale sprawić, by inni odnaleźli je w sobie to sztuka i powołanie. Są takie momenty i spotkania, które pozostawiają trwały ślad w pamięci i na samym dnie serca. Takie spotkania nie zdarzają się często, a takim wydarzeniem w moim życiu było z pewnością szkolenie z Arturem Sokołowskim "Zarządzanie Zespołem - Trening Menadżerski". Pan Artur jest niezwykle charyzmatycznym prowadzącym, świetnym trenerem, który z niedoścignioną pieczołowitością podąża w konkretnym celu: aby w każdym uczestniku wyzwolić energię, która pomoże mu osiągnąć najwyższe postawione zamierzenia. Zarządzanie zespołem jest niezwykle trudnym zadaniem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i zadaniowym, lecz najważniejsze, by umieć odnaleźć się w tej roli, stworzyć silny zespół, poprowadzić go jak najdalej. Przychodząc na szkolenie miałam bardzo wysokie oczekiwania, ale Artur swoim profesjonalizmem i doświadczeniem spełnił je po stokroć! Siła, zdecydowanie, konkret, wiedza - to tylko niektóre z Jego atrybutów. Po dwóch dniach szkolenia czułam, że czas na zmiany, wprowadziłam je w swoim zespole i widzę efekty wynikowe! Moja motywacja wzrosła. A to wszystko za sprawą Artura. Polecam to szkolenie wszystkim, którzy rzeczywiście chcą coś zmienić w swoim życiu i sposobie zarządzania."

Paulina Tyszka, Koordynator Obsługi Telefonicznej, Innogy Polska S.A.

„ W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

„W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć zakres szkoleń realizowanych dla MSZ przez BUSINESS STUDIO o nowe zagadnienia:  Train The Trainer, kontakty z mediami, sztukę redagowania tekstów, public relations. Wysoki poziom kompetencji, doświadczenie zawodowe, wiedza Pana Artura Sokołowskiego, profesjonalne podejście do klienta sprawiają, że z przyjemnością polecamy BUSINESS STUDIO jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.”

Małgorzata Banat Adamiuk, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Osobowych i Szkoleń MSZ

„Jest coś takiego w Arturze, co sprawia, że nie odpuszczasz. Nie szukasz słabych wymówek, by nie wykonać jakiegoś ćwiczenia. Budzi respekt i szacunek. Sposób Jego przekazu jest jasny i czytelny. Jeśli zaakceptujesz Jego warunki i wysokie standardy, jakie stawia sobie i nam, możesz być pewien, że „po” nie będziesz już taki sam – zacznie się fantastyczny proces zmian. Arturze, jesteś stworzony, by pomagać innym, aby mogli pozytywnie korygować swoje podejście do życia i pracy osiągając wspaniałe rezultaty.”

Marcin Sławiński, Dyrektor Biura Tradingu, PKO Bank Polski S.A.


Program szkolenia "Zarządzanie Zespołem - Trening Menadżerski":

Kompetencje lidera:
 • Lider a menadżer – na czym polega różnica?
 • Umiejętność postępowania z ludźmi – jak się tego uczyć.
 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Mój indywidualny styl zarządzania pracownikami - Twoje mocne i słabe strony jako lidera.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Zasady skutecznego działania.
 • Rola wyglądu zewnętrznego, czy ma wpływ na respekt?
 • Najczęściej popełnianie błędy – jak ich uniknąć?
Style przywódcze – kim jesteś:
 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Poznaj swój styl kierowania (TEST).
 • Wizjonerski.
 • Trenerski.
 • Afiliacyjny.
 • Demokratyczny.
 • Dyktatorski.

Czy istnieje styl idealny?

Właściwa komunikacja, jako podstawa kierowania:
 • Składniki komunikacji interpersonalnej.
 • Jaki jest Twój styl komunikowania się?
 • Narzędzia skutecznej komunikacji i perswazji.
 • Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka i jej wykorzystanie.
 • Jak mówić a jak nie: język korzyści i słowa blokady.
Komunikacja w relacjach przełożony - podwładny:
 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Określenie jasnych reguł komunikacyjnych.
 • Przepływ informacji w firmie.
 • Kontakt z zespołem – jak go stworzyć i utrzymać?
 • Udzielanie informacji zwrotnej - zasady krytyki konstruktywnej, udzielania pochwał i nagan.
 • Egzekwowanie poleceń i zadań.
 • Wewnętrzne wzmacnianie lub zaprzeczanie informacji.
 • Rozprzestrzenianie idei poprzez system płacowy, nagrody i premie.
Przygotowanie do pracy z zespołem:
 • Co wiesz o swoich pracownikach – kim są i jakie mają oczekiwania?
 • Identyfikacja możliwości pracowników.
 • Metody badania kompetencji.
 • Zdefiniuj sposób pracy z zespołem i sposób funkcjonowania zespołu w organizacji.
 • Jak rozpoznać obszary wymagające poprawy?
Prowadzenie ludzi:
 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Autorytet lidera – jak inspirować ludzi.
 • Skuteczność szefa.
 • Sprawne wykorzystanie czasu.
 • Delegowanie obowiązków.
 • Wyzwalanie energii.
 • Wzbudzanie entuzjazmu i zaszczepianie pewności siebie wśród członków zespołu.
 • Dawanie wsparcia i oddziaływanie własnym, pozytywnym przykładem.
Efektywne zarządzanie - współpraca w osiąganiu celu:
 • Zarządzanie zdalne - jak prowadzić skuteczne narady zespołowe.
 • Kreatywność - czyli jak pobudzić pracowników do efektywnej pracy, bądź przykładem.
 • Jak wyzwalać inicjatywę i odpowiedzialność w zespole.
 • Zaangażowanie w relacji z innymi: ludzie – pasja – praca (efekt facylitacji społecznej).
 • Planowanie i organizowanie pracy w zespole (cele i zadania zespołu).
 • Warunki skutecznego delegowania zadań.
 • Egzekwowanie i rozliczanie z wykonanych zadań.
 • Rola przedstawienia celów w osiąganiu sukcesu firmy.
 • Analiza kluczowych motywatorów dla zespołu.
Filozofia sukcesu zespołu:
 • Motywowanie pracowników - możliwości motywacji pozafinansowej.
 • Lider jako bodziec lub przeszkoda.
 • Próba stworzenia (przez cały zespół) modelu percepcji sukcesu i mistrzostwa.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Napięcie emocjonalne a efektywność działania (ćwiczenie).
 • Syndrom wypalenia zawodowego.
Komunikowanie zmian - wytyczne dla menedżera:
 • Analiza potrzeb komunikowania zmian. Elementy, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem wdrażania zmian.
 • Informowanie o celach zmian – praktyczne zasady.
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu.
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji z zespołem w procesie zmian.
 • Syndrom grupowego myślenia i sposoby jego unikania.
 • Bariery współpracy i radzenie sobie z nimi w czasie komunikowania i wdrażania zmian.
Lider w obliczu trudnych sytuacji:
 • Rola menedżera w konflikcie – przyjmowanie postawy adekwatnej do sytuacji.
 • Sposoby komunikowania rodzące konflikty i nieporozumienia.
 • Słowa i zwroty „tłamsicieli pomysłów”.
 • Dyskusje i spory wśród pracowników, czyli zarządzanie sytuacją kryzysową.
 • Techniki przełamywania oporu – czyli jak poradzić sobie z trudnym pracownikiem.
 • Pytania, na które nie znamy odpowiedzi - jak nie stracić autorytetu wśród członków zespołu.
 • Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej grupy.
 • Sposoby radzenia sobie z presją i manipulacją pracowników w sytuacji konfliktu.

Ćwiczenie w grupach: symulacja obrony puentowanych racji – omawianie i weryfikacja błędów.

Rozwiązywanie konfliktów:
 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w zespole w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby budowania pozytywnych relacji.
 • Wykorzystanie technik perswazji do budowania pozytywnych relacji i ukierunkowania zespołu na wspólny cel.
 • Wzmacnianie wiarygodności prawdziwych przekazów.
Samodoskonalenie menedżerów:
 • Kierowanie własnym rozwojem i planowanie kariery.
 • Zbieranie informacji zwrotnych od zespołu oraz z organizacji i otoczenia biznesowego.
Omówienie zrealizowanego projektu szkoleniowego.
Rozdanie certyfikatów.

Wybrani Klienci BUSINESS STUDIO: 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Żandarmeria Wojskowa.

Informacje dodatkowe:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
 • Zakończenie szkolenia: 17:00
 • Szkolenie w grupie do 5 osób, w sali o powierzchni 50 m. kw. by zapewnić Ci najwyższy komfort rozwoju.
 • Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej lub zamkniętej w firmie - skontaktuj się z nami.

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • test stylu zarządzania wraz z informacją zwrotną;
 • konsultacje z wybranym trenerem po zakończeniu szkolenia (Skype, e-mail, telefon);
 • atrakcyjne ceny sesji coachingowych;
 • propozycja literatury związanej z tematem.
 • certyfikat;
 • 2-daniowy obiad;
 • catering/przerwy kawowe;

W skład ceny NIE wchodzą:

 • nocleg i dojazd uczestnika.

Miejsce szkolenia:

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, 7 piętro.

Certyfikat

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Są 2 sposoby:

1. Wybierz dogodny dla siebie termin i dodaj szkolenie do koszyka

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres biuro@business-studio.pl


Czekamy na twoje zgłoszenie!

Masz pytanie o szkolenie?

Zostaw numer, oddzwonimy.POBIERZ
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY