Sprzedaj Siebie – Personal Branding - Warszawa

1950,00 netto

Budujesz swoją markę nie tylko w najbliższym otoczeniu. Dzięki narzędziom przedstawionym na szkoleniu zyskasz świeże i szersze spojrzenie na cały proces autoprezentacji i osobistego marketingu. Nauczysz się w nienachlany i indywidualny sposób wykorzystywać Twój własny potencjał i talent, bazując na silnych stronach. Z naszą pomocą stworzysz personę, dzięki której staniesz się znany, jako autorytet w swojej dziedzinie. Szkolenie w centrum Warszawy. Z uwagi na pandemię grupy szkoleniowe liczą do 5 osób.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

OPIS

Sprzedaj Siebie - Personal Branding

Jak świadomie budować swoją markę

2-dniowe, praktyczne szkolenie otwarte w Warszawie.

Szkolenie dostępne również w formie ON-LINE!

W trakcie szkolenia opowiemy Ci, jak komunikują się najlepsze marki, wybitni przedsiębiorcy i najbardziej znane osoby na świecie. Dowiesz się, jak szybko przełożyć te informacje na tworzenie Twojej własnej marki. Podczas szkolenia zdobędziesz umiejętność sprawnego poruszania się na rynku pracy i kształtowania własnej ścieżki rozwoju. Poznasz strategię profesjonalnego „sprzedawania” własnych kwalifikacji w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych z klientem, przełożonym, współpracownikiem, podwładnym oraz w sieci.

Z naszą pomocą stworzysz personę, dzięki której staniesz się znany, jako autorytet w swojej dziedzinie.


Celem szkolenia "Sprzedaj Siebie - Personal Branding" jest:

 • Pokazanie Ci, jak ważna w dzisiejszych czasach jest marka osobista;
 • Pokazanie, w jaki sposób możesz stać się marką;
 • Przedstawienie krok po kroku, co składa się na Twoją markę osobistą;
 • Wzmocnienie umiejętności: jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje;
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacyjnych;
 • Budowanie profesjonalnego pierwszego wrażenia;
 • Poznanie zasad kreowania swojego wizerunku;
 • Ćwiczenie kluczowych kompetencji komunikacyjnych i sprzedażowych;
 • Promowanie własnej marki „Personal branding” w procesie kontaktów interpersonalnych;
 • Poszerzenie strefy komfortu, przydatne przy przełamywaniu nieśmiałości czy budowaniu pewności siebie;
 • Praca nad środkami wyrazu (ekspresja, spontaniczność, pauza) w wystąpieniach publicznych, spotkaniach biznesowych i towarzyskich;
 • Wyczulenie się na sygnały werbalne i niewerbalne, a przez to lepsza ich interpretacja (sygnały kłamstwa, znaki zaufania).

Po szkoleniu będziesz potrafił/a:

 • Dbać o swoją markę osobistą oraz pielęgnować wizerunek swój oraz firmy, nie tylko w realnym świecie, ale też w sieci;
 • Zaplanować swoją karierę zawodową i zbliżyć się do zdobycia pracy marzeń;
 • Budować długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi oparte na przepływie pozytywnej energii;
 • Rozpoznać osobowość rozmówcy i specyfikę jego zachowania;
 • Skutecznie regulować własnym nastrojem, emocjami i nastawieniem;
 • Kontrolować mowę ciała adekwatnie do sytuacji;
 • Świadomie i skutecznie używać głosu jako narzędzia wywierania wpływu;
 • Wpływać na innych poprzez najskuteczniejsze metody wywierania wpływu na ludzi;
 • Czerpać dużo więcej radości z kontaktów międzyludzkich.

Wybrane opinie uczestników szkolenia, które prowadzi Artur Sokołowski:

„ W skrócie szkolenia prowadzone przez Artura można określić jako: profesjonalne, inspirujące, dynamiczne, angażujące, ciekawe, przydatne. Jedyne w swoim rodzaju. Lepszych referencji nie trzeba. Arturze dziękuję i gratuluję!”.

Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Udział w prowadzonym szkoleniu przez Pana Artura Sokołowskiego uznajemy za jedną z najlepszych inwestycji w rozwój kompetencji interpersonalnych. Dostęp do ekskluzywnej wiedzy, perfekcyjne przygotowanie do prowadzenia warsztatu, zestawy adekwatnych ćwiczeń, wyjątkowe predyspozycje artystyczne i intelektualne, unikalne metody inspirowania i pobudzania aktywności uczestników warsztatu. Arturze dziękuję!”

Tomasz Kuźmiński Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami, Bank Ochrony Środowiska S.A.

„Jest coś takiego w Arturze, co sprawia, że nie odpuszczasz. Nie szukasz słabych wymówek, by nie wykonać jakiegoś ćwiczenia. Budzi respekt i szacunek. Sposób Jego przekazu jest jasny i czytelny. Jeśli zaakceptujesz Jego warunki i wysokie standardy, jakie stawia sobie i nam, możesz być pewien, że „po” nie będziesz już taki sam – zacznie się fantastyczny proces zmian. Arturze, jesteś stworzony, by pomagać innym, aby mogli pozytywnie korygować swoje podejście do życia i pracy osiągając wspaniałe rezultaty.”

Marcin Sławiński, Dyrektor Biura Tradingu, PKO Bank Polski S.A.

"Pan Artur to doskonały trener, praktyk, który potrafi przekazywać wiedzę poprzez niezliczone i wzorowo przygotowane ćwiczenia.  Doskonale diagnozuje umiejętności i potrzeby każdego uczestnika, angażuje i zachęca do udziału w ćwiczeniach, co ma znaczenie zwłaszcza w tak osobistej tematyce jak autoprezentacja czy wystąpienia publiczne. Jego doświadczenie trenerskie i aktorskie to bardzo istotny atut wyróżniający go na tle konkurencji."

Robert Garczyński, Menadżer Jakości, ING Bank Śląski S.A.


Program merytoryczny "Sprzedaj Siebie - Personal Branding":

Ty i Twoja marka

 • Definicja marki osobistej;
 • Etapy budowania marki;
 • Atrybuty silnej marki;
 • Szanse i zagrożenia w personal brandingu;
 • Wartości i zasady, którymi się kierujesz w budowaniu marki;
 • Marka jako obietnica.

Samoświadomość o Twojej marce 

 • Kim jestem, gdzie jestem, dokąd zmierzam;
 • Jak Ty widzisz swoją markę, a jak postrzegają ją inni;
 • Twoje mocne strony i obszary do rozwoju;
 • Co Cię wyróżnia na tle innych osób i firm.

Budowanie efektu pierwszego wrażenia

 • Co zrobić, by ten najważniejszy moment stał się zachętą do dalszej rozmowy;
 • Przygotowanie do rozmowy, spotkania;
 • Techniki kontroli stresu. Analiza postawy;
 • Przygotowanie odpowiedniego nastroju;
 • Zyskiwanie wiarygodności.

Kreowanie wizerunku kobiety i mężczyzny

 • Garderoba - kanony biznesowej elegancji a standardy towarzyskie;
 • „Tajemnice”kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, zbieżność w komunikacji, potęga osobistego uroku, mowa ciała;
 • Twoje mocne i słabe strony w budowaniu wizerunku;
 • Jak ubiorem komunikujesz to, kim jesteś;
 • Co cię motywuje, wzmacnia a co osłabia.

Body language/ Mowa ciała - twój nieoceniony, cichy sprzymierzeniec

 • Emocjonalność ciała;
 • Kontakt wzrokowy;
 • Gesty otwierające i zamykające, które wybrać, a których się wystrzegać;
 • Postawa ciała;
 • Mimika;
 • Odległość od rozmówcy, a strefy dystansu.

Komunikacja werbalna - nie tylko, "co", ale przede wszystkim "jak"

 • Artykulacja;
 • Techniki oddechowe;
 • Stres w rozmowie - taktyki prowadzenia rozmów, typy rozmówców;
 • Rytm i tempo wypowiedzi;
 • Wymowa;
 • Emisja głosu;
 • Dramaturgia wypowiedzi - jak być interesującym rozmówcą, skupiać uwagę i "wciągać" w dyskusję.

Trening aktorski w komunikacji międzyludzkiej

 • Poszerzenie ekspresji - otwarcie, pokonywanie blokad, uwrażliwienie na emocje, nastrój, mowę ciała partnera komunikacji;
 • Zapoznanie się z zasadami kierującymi ekspresją ciała i możliwością jej regulacji;
 • Poszerzenie sugestywności wynikającej z przeżywanych emocji;
 • Poznanie technik wpływania na emocje interlokutora i kierowania nimi;
 • Doskonalenie słuchania.

Psychologia w komunikowaniu swojej marki - świadomość emocji

 • Elementy Inteligencji Emocjonalnej w budowaniu marki osobistej;
 • Wpływ nastawienia do człowieka i umiejętność kształtowania pozytywnych relacji;
 • Pokazanie sposobów umożliwiających: regulację własnego nastawienia - korzystnego dla budowy dobrego kontaktu z drugim człowiekiem oraz prawidłowego przepływu pozytywnej energii;
 • Co decyduje o lubieniu - efekt podobieństwa komunikujących się osób;
 • Nauka dopasowywania się do rozmówcy pod względem mówienia, emocji, mowy ciała.

Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Program realizowany również w formie zamkniętej dla firm na terenie całego kraju.

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą m.in:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kim są trenerzy prowadzący szkolenie?

Artur Sokołowski - Trener biznesu, mentor, mówca.

Charyzmatyczny, pełen energii mówca biznesowy, przeszkolił blisko 160 000 osób. Właściciel firmy szkoleniowej BUSINESS STUDIO GROUP, którą ze spektakularnym sukcesem prowadzi od 11 lat. Przez swoich klientów nazywany Inspiratorem Zmian. Od 20 lat doradca i mentor wspierający liderów w Polsce i Europie w kompetencjach komunikacyjnych, zarządczych, przywódczych oraz w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych.

Każdego roku realizuje blisko 180 dni szkoleniowych, a na sali treningowej przepracował ponad 30 000 godzin zegarowych. Ceniony za ogromną wiedzę, niespotykaną osobowość prawdziwego lidera, energetyczny styl prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, pobudzając i zapalając do działania każdego – bez wyjątku. Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Trener z zakresu sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, przywództwa, mowy ciała, technik sprzedaży, technik wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacją, inteligencji emocjonalnej, szkoleń w zakresie Personal Branding, a także budowania i zarządzania zespołami.

Artur Sokołowski jest również zawodowym lektorem. Przeczytał kilkaset reklam i filmów fabularnych. Obecnie współpracuje z grupą TVN, gdzie udziela swojego głosu. Twórca i realizator projektu dla Kobiet pt. „LWICA BIZNESU”, którego ideą jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet. Szkolenia i eventy z jego udziałem to niezwykłe show, ogromna dawka wiedzy, umiejętności i motywacji oraz uczta intelektualna w jednym.

Do grona Jego Klientów należą m.in: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.; PKO Bank Polski S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; ING Bank Śląski S.A.; ArcelorMittal Poland S.A.; AXA Życie TU S.A.; Santander Consumer Bank S.A.; Red Bull Sp. z o.o.; Nestle Polska S.A.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; Energa S.A.

Wybrani Klienci trenera to m.in.:Santander Consumer Bank S.A.; Benefit Systems S.A.; Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.; Crido Sp. z o.o.; Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów S.A.; DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o; BGŻ BNP Paribas S.A.; eService Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; REAS Sp. z o.o. /Sp. Kom.; Emerson Process Management Sp. z o. o.; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Informacje dodatkowe i zapisy:

 • Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
 • Zakończenie szkolenia: 17:00
 • Grupy do 5 osób
 • Jeśli chcesz odbyć szkolenie w formie indywidualnej lub zamkniętej w firmie - skontaktuj się z nami.

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat;
 • konsultacje z wybranym trenerem po zakończeniu szkolenia (Skype, e-mail, telefon);
 • propozycja literatury;
 • atrakcyjna cena na sesję coachingową dla zainteresowanych.
 • obiad;
 • catering.

W skład ceny NIE wchodzą:

 • nocleg, dojazd

Miejsce szkolenia:

Warszawa, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, 7 piętro.

Certyfikat:

Po szkoleniu otrzymasz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Są 2 sposoby:

1. Wybierz dogodny dla siebie termin i dodaj szkolenie do koszyka

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres biuro@business-studio.pl


Czekamy na twoje zgłoszenie!

Masz pytanie o szkolenie?

Zostaw numer, oddzwonimy.POBIERZ
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY